Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

• Stratejik Teknoloji Yönetimi

• Bilişim Çağında Bilgi ve Bilgi Yönetimi

• Yaratıcılıktan Girişimciliğe

• Teknolojik Değişim, Popüler Kültür ve Medya

• Hesaplamanın Tarihi

• Bilim, Teknoloji ve Çağdaş Sanat

• Çevre, Teknoloji ve Toplum

• Biyoteknolojinin İnsani Boyutları

• Etik ve Biyoteknoloji

• Filmlerde Bilim ve Teknoloji

• İletişim, Teknoloji ve Toplum

• Bilim Felsefesi

• Çağdaş Sinema

• Güncel Müzik: Politika ve Toplumun Bir Yansıması

• Felsefeye Giriş

• Rönesans ve Modern Sanat Yorumları

• Kültürel Antropolojiye Giriş

• Edebiyat Tarihi

• Yaratıcılık ve Kısa Öykü Yazımı

• Etik ve Toplum

İlgili Dosyalar