Kesin Kayıt Evrakları

Kesin Kayıt Evrakları

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Kesin Kayıt Evrakları
Programa başvurmak isteyen adayların Maslak Kampüsü'nde bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne aşağıdaki belgeleri şahsen veya e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekir.

Başvuru için gerekli belgeler

 • Başvuru formu
 • Lisans diplomanızın noter onaylı aslı, diplomanız hazır değilse Geçici Mezuniyet Belgenizin aslı*
 • Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (aslını kayıt sırasında yanınızda bulundurunuz)
 • Erkek adayların bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları "Kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına" ilişkin yeni tarihli askerlik durum belgesi**
 • Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ALES (en az 55 puan)
 •  Klinik Psikoloji programları için, ALES en az 60 puan (Eşit Ağırlık) veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi​
 • Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 3 adet fotoğraf. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçersizdir
 • İki adet referans mektubu. (Işık Üniversitesi mezunlarından bu belge istenmez)
 • İngilizce Eğitim Veren Programlar ve Doktora Programları için İngilizce Yeterlilik Belgesi: Adayların YDS sınavından en az 55 puan, ya da TOEFL (IBT) sınavından en az 66 puana sahip olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 
 • Mülakatla alınan programlarda, Işık Üniversitesi tarafından yapılan mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 
 • Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

* Diploması hazır olmayan adayların bu belge yerine geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmesi gerekmektedir.(Geçici Mezuniyet belgelerinin fotokopi veya aslı gibidir örnekleri kabul edilmemektedir.) 

** Askerliğini yapan adayların terhis belgesinin aslı, aslı yoksa fotokopisini getirmesi gerekmektedir. 


Kesin kayıt işleminiz Maslak Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi'nde yapılacaktır. Diploma dışında eksik belgesi olanlar için "eksik evrak tutanağı" düzenlenecek ve eksik belgesini Akademik Takvimde yer alan geç kayıt döneminin sonuna kadar getirmeyenlerin kaydı geçersiz sayılacaktır.

İletişim
Adres: Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 106, 34485, Maslak/İstanbul 
E-Posta: sbe@isikun.edu.tr
Tel: 444 07 99 / 6127-28-29

İlgili Dosyalar