Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Saatler Kredi AKTS
BME 007 Biyomedikal Mühendisliğe Giriş (1+0+0) 1 1
Biyomedikal Bölümü tarafından sunulan biyomedikal mühendislik programlarının sunumu. Biyomedikal mühendislik programlarına ilişkin çeşitli uzmanlık alanları ve istihdam olanakları hakkında detaylı bilgiler.
BIO 101 Biyoloji (3+0+0) 3 5
Yaşamın atomik temelleri, biyomoleküller; hücre yapısı ve fonksiyonu; hücre metabolizması; membranlar arası materyallerin hareketi; fotosentez, fermentasyon ve solunum; hücre bölünmesi; Mendel genetiği; Genetiğin moleküler temeli; Gen ifadesinin kontrolü, rekombinant DNA teknolojisi; insan genetiği, evrim mekanizması ve kanıtı; yaşamın başlangıcı ve tarihi.
BIO 150 Genetiğe Giriş (3+0+0) 3 5
Mendelizm; kalıtımın temel ilkeleri ve kromozomlarla ilişkisi. Bağlantı, rekombinasyon, çaprazlama. Kromozomların moleküler yapısı. Genlerin yapı ve işlevi. Mütasyonlar. Toplum ve evrimsel genetiğin basit ilkeleri.
BME 201 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (3+0+0) 3 5
İnsan vücudunun yapı ve işlevlerinin temel biyolojik kavramları. Kalp ve damar, solunum, sinir, sindirim, kas, iskelet ve üreme sistemleri gibi vücut sistemleri.
BME 202 Biyomekanik (3+0+0) 3 6
Mühendislik mekaniğinin insan kas-iskelet sistemlerine uygulama teknikleri. Dokuların mekanik özellikleri. Kemik, kas ve eklemlerin yapısal özellikleri ve mekanik analizi. Mekanik sistemlerin dinamiği. Mekanik işlemler açısından ortopedik materyallerin incelenmesi, implantasyon materyallerinin gerilme ve basınç uygulamaları. Katı ve akışkanların statik ve dinamikleri; esneklik, akışkanesneklik, yorulma, ve bozulma gibi malzeme davranışları.
BME 252 Doğrusal Sistemler ve Kontrol (3+1+0) 3 5
Dinamik sistemlerin matematiksel modelleri. Elektrik, mekanik ve fizyolojik sistemler. Durum değişkenleri modelleri. Kararlılık, yönetilebilirlik, gözlenebilirlik. s-tanım bölgesinde analiz. Blok diyagramları. Geri-beslemeli kontrol sistemlerinin özellikleri. Geri-beslemeli sistemlerin kararlılığı. Köklerin yer eğrisi yöntemi ve diğer yöntemler. Frekans tanım bölgesinde lineer kontrol sistemlerinin analizi. Sinüzoidal sürekli hal analizi. Kompleks güç kavramı. Geri-belemeli kontrol sistemlerinin tasarımı.
Önkoşul : EE 221
BME 302 Biyomalzemelere Giriş (3+0+0) 3 6
İnsan ve diğer biyolojik sistemlerde kullanılam materyallerin yapılar arası ilişkiler, temel özellikler ve işlevsel davranış açılarından incelenmesi. İmplantlar gibi ikame materyaller, insülin pompaları ve kalp pilleri gibi yardımcı cihazlar, ilaç dağıtım sistemleri, biyosensörler; yapay deri ve kemik geliştirme yapıları gibi tasarlanmış materyaller ve biyouyumluluk.
BME 321 Biyomedikal Cihazlar I (2+0+2) 3 6
Tıbbi alet düzeneklerinin temel kavramları. Biyosinyallerin kaynağı. Biyosinyallerin ölçümü: elektrokardiyogram (EKG), elektromiyogram (EMG), elektronörogram (ENG), electroretinogram (ERG), elektrookülogram (EOG). Temel sensör sistemleri ve çalışma ilkeleri. Biyopotansiyel kuvvetlendiriciler. Elektrot ve dönüştürücülerin esasları. Biyopotansiyel elektrotlar.
Önkoşul : EE 221
BME 322 Biyomedikal Cihazlar II (2+0+2) 3 6
Fizyolojik basınç ölçümleri ve fonokardiyografi'ye ilişkin temel ilkeler. Kan akışı ve kan akış hacminin ölçüm teknikleri. İnsan solunum sistemi ve ölçümleri. Kimyasal sensörler. Klinik laboratuvar ölçüm sistemleri. Medikal görüntüleme sistemleri: radyoloji, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), ultrasonografi. Tedavi amaçlı ve protez cihazlar: kalp pilleri, defibrilatörler, kalp-ciğer pompaları, hemodiyaliz sistemleri. Ameliyat odaları ve elektrocerrahi sistemler. Elektriksel güvenlik.
Önkoşul : BME 321
BME 342 Biyoenformatik (3+0+0) 3 6
Biyobilişimin tanıtımı, biyolojik bilginin yorumlanmasında hesaplamalı yöntemlerin uygulanması. Gen dizilerinin analizi ve protein yapılarının incelenmesi. Dizi hizalamada hızlı arama için dinamik programlama yöntemleri ve bir genome'daki binlerce dizinin derecelendirilmesi. 3D yapıların analizi ve uzaklık, açı, eksen, alan ve hacim gibi basit geometrik büyüklüklerin hesaplanması ve bu büyüklüklerin proteinlerin temel özellikleri ile ilişkileri.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BME 354 Biyolojik Sinyal İşleme (2+0+2) 3 6
Biyomedikal işaretlerin işlenmesinde analog, sayısal ve istatistiksel tekniklerin uygulamaları. Kaynaklar, kaydetme, ECG, EEG, EMG ve uyarılmış potansiyellerin analizi ve işlenmesi. Filtreleme, deteksiyon ve sınıflandırma, spektrum ve parametre kestirimi ve dizilim sinyal işleme.
Önkoşul : EE 353
BME 400 Hastane Klinik Mühendisliği ve Yönetimi (3+0+0) 3 6
Klinik mühendisliğinin temelleri. Hastane organizasyonu. Tedarik politikaları. Klinik mühendisliği bölümünün kurulumu. Teknik bakım programı.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BME 406 Duyu Sistemleri (3+0+0) 3 6
Görme, dokunma, işitme, tat ve koku, denge duyusu, acı duyusu, sıcak ve soğuk duyularının ilkeleri. İnsan duyu sistemleri için nesnel değerlendirme ve ölçüm cihazları.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BME 408 Protez Cihazları (3+0+0) 3 6
Vücut bölümlerinin kinetiği. Kol ve bacak protezleri: fonksiyonel gereklilikler, tasarım kriterleri, hizalama. Kontrol, vücuttan veya harici olarak güç alan protezler. Vücuda yerleştirilen yapay eklemler: Eklem patolojileri, implantlara dokuların tepkisi, vücuda yerleştirilen eklemlerin tipleri ve bozulmaları, vücut implantları, kalp kapaçıkları, kan damarları, kemikler ve eklemler, kan oksijenleştiricileri ve kan pompaları, kalp destekleyici cihazları.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BME 421 Tıbbi Görüntüleme (3+0+0) 3 6
Tıbbi görüntülemenin temelleri, tıbbi görüntü işleme. X ışını le görüntüleme ve hesaplanmış tomografi (CT).Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI). Ultrason görüntüleme. Renkli doppler ekokardiyografi. Nükleer tıp ve gama kameralar.
Önkoşul : EE 353
BME 432 BiyoMEM ve Biyonanoteknoloji (3+0+0) 3 6
Biyolojik olguların ölçülmesi ve klinik uygulamalar için biyomedikal mikroelektromekanik (bioMEMs) sistemlerin biyofiziksel ve kimyasal prensipleri. Hücre ve biyomoleküllerin işletilmesinde mikro ve nano ölçekli cihazlar. Yarı iletken dönüştürücüler, optik dönüştürücüler, elektromekanik dönüştürücüler, biyomedikal mikroelektronik, mikroakışkanlar dinamiği bilimi, ve mikroüretim teknolojilerinin hibrid birleşimi.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BME 434 Tedavi Amaçlı Tıbbi Cihazlar (3+0+0) 3 6
Kalp pili; defibrilatör, Kalp damar sistemi protezleri ve yardımcı cihazlar, yapay yardımcı cihazlar, duyu ve haberleşme yardımcıları, fiziksel tedavi ekipmanı, elektrocerrahi ekipmanı, anastezi ekipmanı, vantilatör ve solunum tedavi ekipmanı.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BME 446 Tıbbi Bilgi Sistemleri (3+0+0) 3 6
Medikal informatiğin tanıtımı. Sistem analizi ve tasarım aşamaları, veritabanı sistemlerinin, medikal dil, kodlama ve sınıflandırma sistemlerinin, bilgisayar tabanlı hasta kayıt ve hastane bilgi sistemlerinin, biyoistatistiksel sistemlerinin temelleri. Medikal informatik için standartlar.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BME 465 Biyotıpta Lazerler (3+0+0) 3 6
Çeşitli lazerlerin çalışma ilkeleri. Nd-YAG and CO2 lazerler. Ameliyet lazerleri. CO2 lazerin nörolojik ameliyatta kullanımı. Akut mide-bağırsak kanamasının denetiminde yüksek güçlü endoskopik Nd-YAG lazer. Lazerlerin oftalmik kullanımı. Güvenirlik sorunları.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BME 480-489 Özel Konular (3+0+0) 3 6
Biyomedikal Mühendisliğinde özel konular.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BME 490 Proje (0+0+8) 4 7
Akademik danişmanın yönetiminde bir biyomedikal mühendisliği sorununa ilişkin bir projenin tasarımı ve geliştirilmesi; sonuçların bir proje raporu ve sözlü sunum olarak sunulması.
Önkoşul :Son sınıf öğrencisi olmak
BME 491-499 Özel konular (3+0+0) 3 6
Biyomedikal Mühendisliğinde özel konular.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile

İlgili Dosyalar