Üniversite BİLİRKİŞİLİĞE YÖNELİK SİGORTACILIK & AKTÜERYA SERTİFİKA PROGRAMI
Kapat

BİLİRKİŞİLİĞE YÖNELİK SİGORTACILIK & AKTÜERYA SERTİFİKA PROGRAMI

Geri

İletişim Bilgilerimiz
Telefon: 444 07 99
Dahili: 6141
Telefon: (0 212) 286 49 15
E-Posta: semisikun.edu.tr

  Aktüerya; sigorta rizikoları ile primlerini istatistik ve olasılık hesaplamaları yoluyla tespit eden ve geleceğe yönelik stratejik değerlendirmeleriyle sigorta sözleşmelerinin temel ilkelerini belirleyen bir bilimdir. Görevi istatistik, olasılık hesaplamaları ve sigortacılık yasal düzenlemeleri ile sigorta prim, kâr payı ve rezervlerinin hesaplanması olan aktüer, olası rizikoların etkilerinin öngörülerek finansal zararların azaltılmasında ve ekonomik istikrarın sürdürülmesinde önemli rol oynar. İnsan yaşamını etkileyebilecek doğum, ölüm, sakatlık, hastalık, emeklilik gibi olaylarla; maddi varlığı etkileyebilecek hırsızlık, sel, kaza, yangın, deprem gibi doğal ve/veya insan eliyle meydana gelebilecek afetlerin hayatın her aşamasında oluşması kaçınılmazdır. Bu olası riskleri ölçmek, değerlendirmek ve en etkin biçimde yönetmek koşuluyla aktüer, bireysel ve toplumsal refahın devamına katkıda bulunur.

  Ülkemizde, sigortacılık ve bireysel emeklilik sisteminde yasal gelişmeler, uluslararası standartlara uyum süreci ve buna yasal düzenlemeler hızla ilerlemektedir. Sigortalılık bilinci henüz istenilen düzeyde gelişmemiş olsa da nüfus artışı ve genç nüfus, yabancı yatırımcıların iştihanı arttırmakta ve yatırımlara devam etmelerini sağlamaktadır. Dijital devrim bunların en başındaki yatırımdır. Şirketler, müşterilerine en etkin, en ucuz ve doğrudan ulaşmak için satış ve operasyon organizasyonlarını geliştirmektedir.

  Sigortalılık seviyesi arttıkça sigorta sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıkların da artması beklenir. Bu noktada sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış bilirkişiler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi beklenmektedir. Sigortacılık ve aktüerya alanında sıkça karşılaşılan konuları ele alan eğitim programımızın işlerinize katkı sağlayacağını umuyoruz.

  Eğitimin Amacı

  Sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin güncel mevzuat bilgileri, örnek uyuşmazlık dosyaları üzerinde çalışma ve uygulamalı olarak verilecek hesaplama modelleri ile sıkça karşılaşılan bilirkişi konuları üzerinde çalışılarak bu alanda uzmanlığın, doğru ve güncel bilgiler ile sağlanması hedeflenmektedir.

  Katılımcı Profili:

  Sigorta hukuku ve aktüerya hesaplamalarında bilirkişi olacaklar ile bu konularda bilgilerini güncellemek isteyen halihazırdaki bilirkişilerin katılabileceği bir sertifika programıdır. Katılımcıların Sigortacılık, Hukuk ve Aktüerya ile ilgili olarak kendi alanlarında en az Lisans mezunu olması tercih edilmektedir."

  Belge:

  Eğitimin %80'ine katılan ve program sonunda düzenlenecek yazılı sınavdan 70 başarı puanını alacak kişilere, Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Sertifika verilecektir.

  Eğitimin %80'ine katılan ancak program sonunda düzenlenecek yazılı sınavdan 70 başarı puanını alamayan kişilere, Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından "Katılım Belgesi" verilecektir.

  Eğitimin %80 devam zorunluluğunu sağlayamayan kişilere belge verilmeyecektir.

  Eğitim Programı:

  Eğitim toplam 45 saat olarak (hafta içi / hafta sonu) gerçekleştirilecektir.

  Bilirkişilere Yönelik Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi
  Eğitim Adı Eğitim Tarihi Eğitim Saatleri
  Riskin tanımı, sigortacılığın temel ilkeleri, sigorta türleri ve finansal matematik (faiz, iskonto, nominal ve reel Faiz, basit ve bileşik faiz, net bugünkü değer, gelecekteki değer, annuite hesaplamaları, kredi taksitleri ve maliyetleri, menkul kıymetlerin değerlemesi)
  Toplam 45 Saat
  Trafik ve kasko sigortaları mevzuatı ve poliçe kapsamı 
  Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin yasal dayanaklar, hesaplama bileşenleri, zarara esas gelirin belgelenmesi, hesaplamada dikkate alınan kriterler, aktüeryal/aktüeryal olmayan hesaplamalar arasındaki farklar  
  Hayat sigortaları mevzuatı, sağlık beyanı ve risk değerlendirme 
  Örnek bilirkişi dosyaları üzerinde çalışmalar ve bilirkişi raporu içeriği 
  Bireysel Emeklilik sistemi ve kesinti modelinin uygulaması  
  Eğitmen:
  • Aylin Kanburoğlu (Aktüer)
   Harika Uygur

   2015 yılında MAX'ı kurdu, Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketleri başta olmak üzere finansal kuruluşlara aktüeryal alanda hizmetler sunmaktadır.

   1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü, 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı ve 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Aktüerya Bilimi Yüksek Lisans programlarını tamamlamıştır. 1994 Yılında "Sağlık Sigortasında Risk Değerlendirme, Tazminat Ödeme ve Poliçeleştirme Süreçlerinin Sistem Analizi" ve 2006 yılında "Müşteri Değerinin Hesabı ve Ürün Çeşitlendirme" isimli proje yayınları bulunmaktadır.

   İlk iş hayatına 1994 yılında Oyak Sigorta'da Hayat ve Sağlık Departmanında Uzman Yardımcısı olarak başladı. İki yıl süre ile Axa Oyak Hayat Sigorta şirketinin kuruluş çalışmaları içerisinde yer aldı.

   1996 yılında hayat sigortaları mevzuatındaki değişikliklerin içerisinde daha yoğun çalışabilmek adına Sabancı kuruluşu olan Ak Hayat Sigorta A.Ş. 'ye Teknik Uzman olarak atandı ve kuruluş çalışmalarında yer aldı. Şirketin takip eden beş yılı süresince Müdür Yardımcılığına kadar yükseldi. 2002 yılında Bireysel Emeklilik Sisteminin getirdiği yeni süreçler kapsamında Ak Hayat Sigorta A.Ş. 'nin, Ak Emeklilik A.Ş. ye dönüşüm projelerinde görev aldı ve birim yöneticiliğine yükseldi. 2006 yılında başlayan Ak Emeklilik ve Aviva Hayat ve Emeklilik şirketlerinin birleşme sürecinde İş Planı ve Şirket Değerleme projelerinde görev yaptı.

   2007 yılında ise Aktüer oldu ve birleşme sonrasında AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin Teknik, Reasürans, Tazminat ve Risk Değerlendirme 'den sorumlu departman yöneticisi olarak atandı. Aktüerya, Ürün geliştirme, Teknik, Bankasürans ve Operasyonel alanda birçok entegrasyon projesini yönetti ve hayata geçirdi. 2011 yılından itibaren ise Danışman ve Aktüer olarak Sigorta Sektöründe görev yapmaktadır.

   Kanburoğlu, Hazine Müsteşarlığı'nca tutulan Aktüerler Siciline 54 sicil numarası ile kayıtlıdır.

  • Zafer İşeri (Avukat, Aktüerya Bilirkişisi)
   Zafer İşeri

   15 yıldan beri serbest avukat olarak, İstanbul/Harbiye'de, kurucusu olduğu İşeri Avukatlık Bürosu'nu idare etmektedir. Bu süre zarfında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını özel hukuk alanında sürdürmüştür. Yurt dışında hukuk alanında lisansüstü düzeyde eğitimlerimi tamamladı. İstanbul Adalet Komisyonu Bünyesi'nde 5 yılı aşkın süredir Hukuk – Ceza Listelerinde bilirkişilik görevini sürdürmektedir.

   İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi. Bu bağlamda Baro Meclisi üyeliği de devam etmektedir.

   Halen stajlarını sürdürerek avukatlık mesleğine adım atacak meslek adaylarını aydınlatmak, meslek nosyon ve etiğini anlamayı sağlamak, alanlarında eğitim ve araştırmayı yeni dönem eğitim anlayışı içinde birleştirerek meslek profesyonelleri yetiştirmek, ulusal ve uluslararası değer yaratma ağları yoluyla çok boyutlu sorunların anlaşılması ve çözüm geliştirilmesi aşamalarında öğretici olmak gayesiyle 3 yılı aşkın süredir "öğretim görevlisi" sıfatıyla görevine devam etmektedir.

   Dürüstlük ilkesi ve özveri ile hukuk ve ceza yargılamasında aktüerya, hesap uzmanlığı, değer tespiti, iş hukuku vb. alanlardaki ihtilaflarda bilirkişi unvanına sahiptir.

  Eğitim Yeri:

  Maslak Kampüsü: IŞIK ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi Büyükdere Cad. No:106 34398 Maslak - İstanbul

  Ücretler:

  1400 TL (KDV Dahil)
  Banka Bilgileri:
  Işık Araştırma ve Danışmanlık Tic.A.Ş
  IBAN: TR62 0004 6006 4588 8000 1048 05
  Açıklama: .............TC nolu katılımcı Adı soyadı

  Bilgi ve Önkayıt:

  Telefon: 444 07 99 - 6141
  Telefon (Direkt): (0 212) 286 49 15
  E-Posta: sem@isikun.edu.tr

 

PROGRAM KÜNYESİ

Eğitim Tarihi: Eğitim tarihleri duyurulacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon: 444 07 99 - 6141
Telefon (Direkt): (0 212) 286 49 15
E-Posta: semisikun.edu.tr
BİLGİ & ÖN KAYIT