İletişim

Güzel Sanatlar Fakültesi 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

34398 Maslak - İstanbul
Tel: (0212) 286 49 11 / 6067
E-posta: serpil.ozker@isikun.edu.tr

İlgili Dosyalar