Psikoloji (Türkçe) Programı

Psikoloji (Türkçe) Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji Programı, 2009 yılında açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2013-14 yılında vermiştir. Türkçe Psikoloji Programı ise 2013-14 Yılında açılmış, ilk mezunlarını 2017-18 yılında vermiştir.

 Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Psikoloji Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Psikoloji programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Psikoloji programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Psikoloji programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı   

Psikoloji Lisans Programı bilimsel yöntemler ve teknikler,  psikolojide kalıtımsal etkiler, beyin ve sinir sistemi, ayrıca sosyo-kültürel farklar temelindeki alt alanlara ilişkin bir lisans eğitimi sunmaktadır.
Bölüm Programının Amaçları
Program, mezunlarının   yakın gelecekte, psikolojik olguları sorgulayan ve eleştiren, psikolojik süreçleri, sorunları ve gereksinimleri bilimsel yöntem ve tekniklerle araştırabilen, psikolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmaya hazır, etik değerlere, kişisel ve sosyo-kültürel farklara saygı gösteren bir profesyonel sorumluluk anlayışı geliştirmelerini sağlamaktır.
Öğrenciler çalışmaları boyunca değişik bilimsel yöntemler ve analiz teknikleri üzerine bilgilenmekte ve uygulamaya dayanan araştırma becerileri geliştirmektedirler. Programda yer alan temel alan derslerinin tamamlanmasından sonra öğrenciler son iki dönemde seçmeli olarak özel konulara yönelik dersler almakta ve seçerlerse psikolojinin alt alanlarından birinde proje tamamlamaktadırlar.
Psikoloji lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 136 kredilik (240 AKTS) ders almaları gerekmektedir.
Program Eğitim Amaçları

 • Kavramları anlamak, deneysel ve eylem araştırmalarındaki bilimsel metodolojiyi uygulamak
 • Psikolojik meseleleri eleştirel bir şekilde değerlendirebilmek için (deneysel-bilişsel, gelişim, sosyal, klinik, endüstriyel psikoloji ve psikometri) analitik-kritik düşünce ve yaratıcılık gibi genel becerileri geliştirmek
 • Psikolog kimliği oluşturmak
 • Etik değerler ve profesyonel sorumluluklarla ilgili farkındalık yaratmak
 • Sözel-yazılı iletişim becerilerini ve takım çalışmasında etkinliği geliştirmek
 • Kişisel ve sosyokültürel farklılıkların farkına varmak
Program Çıktıları  

Psikoloji Program Kazanımları (Çıktıları)

 • Psikolojinin alt dallarındaki farklı kavramları incelemek ve karşılaştırmak
 • Sağduyu, din, sanat, felsefe ve bilimi tanımlamak ve aralarındaki farkları açıklamak
 • Psikoloji tarihinin önemli isimleri ve okullarını öğrenmek ve bugünkü psikolojik düşünceyi tarihsel bağlamda konumlandırmak
 • Analitik ve kritik düşünme becerilerini psikolojinin çeşitli alanlarında uygulamak
 • Psikolojik araştırmada, program dizaynında ve profesyonel uygulamadaki etik konuları tartışmak ve eleştirmek
 • Psikolojik ölçüm ve mülakat tekniklerindeki prosedürleri ve kuralları açıklamak
 • Pozitivist metodolojinin kuralları ve becerilerini tek bir deneysel araştırma ile uygulamak
 • Psikolojik bozuklukları ve sorunları tanımak ve ayırd etmek
 • Kodlanmış datayı istatistiksel tekniklerle analiz etmek
 • Seminer ve sunumlarda iletişim becerilerini kullanmak
 • Çok disiplinli araştırma takımlarında etkili bir biçimde çalışmak          
 • Kişilerarası ve kültürel çeşitliliğe saygı geliştirmek
 • Psikolojik dirençlilik ve kişisel gelişimin farkında olmak.
 • Sözlü ve yazılı araçlarla Türkçe ve İngilizce etkin iletişim kurabilmek
Mezunların İstihdamı

Psikoloji Bölümü mezunları, eğitimlerinin onlara kazandıracağı analitik düşünme becerileri, kuramsal ve uygulamalı psikoloji bilgi ve becerileri sayesinde çok çeşitli kurumlarda çalışabilirler. Bunlar arasında; araştırma şirketleri, çocuk yuvaları ve kreşler, tutukevleri ve ıslahevleri, okullar, hastaneler ve ruh sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, özel psikolojik danışma merkezleri, bedensel ve zihinsel engellilerin eğitildikleri kurumlar, huzurevleri, sivil toplum kuruluşları, çeşitli endüstri işletmeleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, personal seçimi ve eğitimi, reklamcılık sektörü, kitle iletişim alanları ve spor klüpleri sayılabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar Mühendisliği programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce ve Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri 

Prof. Dr. Gülden GÜVENÇ (Bölüm Başkanı) (0216) 528 71 80 gulden.guvenc@isikun.edu.tr
Mehtap ALTAY(Bölüm Sekreteri) (0216) 528 71 62 mehtap.altay@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 74

Uluslararası İşbirliği

Değişim (İngiltere ve Avrupa Ülkeleri), ERASMUS programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl Saatler Kredi AKTS Tip         II. Yarıyıl Saatler Kredi AKTS Tip
T-R-L T-R-L
PSY 100 Psikolojiye Giriş I 3+0+0 3 5 D1 PSY 102 Psikolojiye Giriş II 3+0+0 3 5 D1
HSS 101 Uygarlık Tarihi I 3+0+0 3 5 H HSS 102 Uygarlık Tarihi II 3+0+0 3 5 H
MATH 103 Matematik I 3+0+0 3 5 S HSS 107 Felsefeye Giriş 3+0+0 3 5 S
ECO 101 Ekonomiye Giriş 3+0+0 3 6 SS HSS 140 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 3 5 D1
ENG 101 İngilizce I 3+0+0 3 5 L ENG 102 İngilizce II 3+0+0 3 5 L
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
PSY 109 Psikolojide Etik 1+0+0 1 1 D1 IT 105 Bilgisayar Okur-Yazarlığı 0+0+2 1 2 D1
DönemKredisi 18 29 DönemKredisi 18 29
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl Saatler Kredi AKTS Tip IV. Yarıyıl Saatler Kredi AKTS Tip
T-R-L T-R-L
MATH 231 İstatistik I 3+0+0 3 5 S MATH 232 İstatistik II 3+0+0 3 6 D1
PSY 211 Öğrenme Psikolojisi 3+0+0 3 6 D1 PSY 212 Deneysel Psikoloji 3+0+0 3 6 D1
PSY 213 Bilişsel Süreçler 3+0+0 3 6 D1 PSY 222 Sosyal Psikoloji 3+0+0 3 6 D1
PSY 223 Psikolojide Sistemler 3+0+0 3 6 D1 PSY 232 Gelişim Psikolojisi 3+0+0 3 6 D1
ENG 211 Psikoloji için İngilizce I 3+0+0 3 5 D1 ENG 212 Psikoloji için İngilizce II 3+0+0 3 5 D1
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
DönemKredisi 17 30 DönemKredisi 17 31
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl Saatler Kredi AKTS Tip VI. Yarıyıl Saatler Kredi AKTS Tip
T-R-L T-R-L
PSY 311 Araştırma Yöntemleri I 3+0+0 3 6 D1 PSY 312 Araştırma Yöntemleri II 3+0+0 3 6 D1
PSY 341 Kişilik Kuramları 3+0+0 3 6 D1 PSY 354 Göz. ve Görüş. Tek. 3+0+0 3 6 D1
PSY 342 Psikopatoloji 3+0+0 3 6 D1 PSY 302 Psikolojide sunum ve yazma becerileri 3+0+0 3 6 D1
PSY 351 Ölçme Teknikleri 3+0+0 3 6 D1 PSY Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6 D2
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
Serbest Seçmeli 3+0+0 3 5 F HSS Seçmeli 3+0+0 3 5
DönemKredisi 18 34 DönemKredisi 18 34
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl Saatler Kredi AKTS Tip VII. Yarıyıl Saatler Kredi AKTS Tip
T-R-L T-R-L
PSY Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6* D2 PSY Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6 D2
PSY Bölüm SEçmeli 3+0+0 3 6 D2 Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
HSS Seçmeli 3+0+0 3 5 Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C HSS Seçmeli 3+0+0 3 5
Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 Serbest Seçmeli 3+0+0 3 5 F
DönemKredisi 15 27 DönemKredisi 15 26
Toplam Program Kredisi 136 240
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçerçevesi (TYYÇ) 6. Düzey (LisansEğitimi) Yeterlilikleri Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi Kuramsal Olgusal Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Beceriler Bilişsel Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
Uygulamalı Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
PSY100(T)
PSY102(T)
X X
PSY109(T) X
PSY211(T) X X
PSY213(T) X X
PSY223(T) X
PSY212(T) X X
PSY222(T) X X X
PSY232(T) X X
PSY311(T) X X X X
PSY341(T) X X
PSY342(T) X
PSY351(T) X X
PSY312(T) X
PSY354(T) X X
PSY302(T) X X X
HSS101(T)
HSS102(T)
X
HSS107(T) X X X
HSS140(T) X X
IT105(T) X X
MATH103(T) X
MATH231(T),
MATH232(T)
X
ECO101(T) X
ENG101(T),
ENG102(T)
X
ENG211(T),
ENG212(T) 
X
TUR101,TUR102, HIST101, HIST102 X
Serbest Seçmeli(T) X X
HSS seçmeli(T) X X
Mesleki seçmeli(T) X X
Tamamlayıcı seçmeli(T) X X

İlgili Dosyalar