Ders Tanımları

Ders Kodu Ders Adi Kredi
ME 120TTeknik Resim(1+0+4) 3
Mühendislikte çizimin ilkeleri, teknik yazi, boyutlandirma ve toleranslandirma, izdüsüm, görünüsler ve kesit görünüsler. Bilgisayar destekli çizime giris.
ME 201TSayisal Yöntemler(2+0+2) 3
Tasarima ve benzetime yönelik yöntemler. Temel bilgisayar benzetim yazilim paketleri. MATLAB Sinyal isleme ve kontrol için MATLAB, SIMULINK ve benzer benzetim paketleri. Sayisal yöntemler.
ME 210TMalzeme Bilimi(3+0+0) 3
Malzemeler ve özelikleri. Atomsal baglar ve düzenler. Yapisal kusurlar. Atom hareketleri. Malzemenin elastik ve visko-elastik sekil degistirmesi. Denge çizenekleri. Metaller ve özelikleri. Malzeme özeliklerinin yapidaki degisikliklerle farklilastirilmasi. Organik malzemeler ve özelikleri.
ME 220TTasarim ve imalat(3+0+0) 3
Mekanik tasarimin temelleri: görsel düsünme, mühendislik çizimi ve makina anatomisi. Üretimin temelleri: süreçler, malzemeler ve isil-akiskan hususlari. Tasarimin ve üretimin degisik fazlarinda bilgisayar kullanimi. CAD (Bilgisayarla çizim) sistemlerinin ve temel atölye tekniklerinin tanitilmasi. Önkosul: ME 120
ME 241TKati Mekanigine Giris(3+0+0) 3
Mekanik temel kavramlari: vektör islemleri, kuvvetler ve kuvvet çiftleri, serbest cisim çizenekleri, denge. Sürtünme. Dagitilmis kuvvetler. Dik ve kesme kuvvetleri ve moment çizenekleri.. Sekil degistirebilen cisimlerin mekanigi, genellestirilmis Hooke yasasi. Mühendislik uygulamalari: eksenel yükler, dairesel çubuklarda bükülme, çubuklarda germe ve egilme, birlesik zorlama. Önkosul: PHYS 101
ME 242TDinamik(3+0+0) 3
Parçacik dinamigi: dogrusal ve egrisel hareket: Newton yasalari, momentum ve açisal momentum yöntemleri. Is ve enerji. Kati cisim dinamigi: kinematik, Euler yasalari, açisal momentum. Kati cisimler için is enerji yöntemleri Önkosul: PHYS101
ME 264TTermodinamik(3+0+0) 3
Termodinamik sistem ve özellikleri, termodinamik süreçler; is ve isi etkilesimi. Sistemler ve akis süreçleri için Birinci Yasa; Ikinci Yasa ve entropi. Tersinmezlik ve kullanilabilirlik. Önkosul: MATH 102.
ME 266Termodinamik ve Isi Iletimi (Thermodynamics and Heat Transfer)
Termodinamigin temel tanimi ve kavramlari. Birinci ve ikinci yasalarin kapali ve açik sistemlere uygulanmasi. Isi geçiiinin temelleri. Iletim, taisinim ve isinim. Termodinamik ve isi geçisi bilgilerinin mühendislik süreç ve sistemlerinin tasarim ve analizinde uygulanmasina örnekler. (ME disindan ögrenciler için)
ME 301TÖlçme ve Enstrümantasyon(1+0+4) 3
Ölçme, ölçme düzenekleri ve deney yapma yöntemleri ve ilkeleri. Temel algilayicilar ve belli basli mühendislik ölçümleri. Deney tasarimi, veri analizi, rapor yazma. Çesitli önemli deneysel yöntemleri göstermeye yönelik deneyleri gerçeklestirmek ve raporunu yazmak, bu sekilde temel ölçme düzeneklerini tanimak. Önkosul: PHYS 102, Es-kosul: EE 225
ME 302TDeneysel Mühendislik(1+0+4) 3
Mekanik, malzeme, termodinamik, akiskanlar mekanigi, isi transferi ve dinamik sistemleri içeren çesitli önemli deneysel yöntemleri göstermeye yönelik bir seri deneyi gerçeklestirmek ve raporunu yazmak. Önkosul: ME 301
ME 324TMakina Elemanlari I(3+0+2) 4
Makina mühendisliginde tasarim ilkelerinin gözden geçirilmesi: Yük analizi, malzemeler; egilme ve kararlilik; gerilme analizi; gerilme yigilmasi; sünek ve gevrek malzemelere iliskin hasar kuramlari; yorulma, darbe. Kamlar ve dört çubuk mekanizmasi gibi mekanizmalarin temel kinematik analizi. Degisik makine elemanlarinin analizi, tasarimi ve seçimi: saftlar, kamalar, kaplinler, yataklar, disliler, civatalar, yaylar, kaynak baglantilari, debriyaj ve frenler. Önkosul: ME 345, ME 120
ME 336TDinamik Sistemlerin Kontrolü ve Modellenmesi(3+1+0) 3
Otomatik kontrol konusuna giris. Dinamik sistemlerin modellenmesi. Laplace dönüsüm yöntemi ile cevap analizi. Transfer fonksiyonlari ve blok çizenekleri. Geribeslemeli kontrol sistemleri. Tipik eyleyiciler ve algilayicilar. Denetim kurallari. PID denetim sistemlerinin ayar yöntemleri. Köklerin yer egrisi analizi. Frekans cevabi analizi. Önkosul: MATH 220 [Bu ders EE 352: Sistem Dinamigi ve Denetim (3+1+0) 3 ile esdegerdir]
ME 345TMukavemet(3+0+0) 3
Egme, burulma, kesme ve eksenel yükün yarattigi birlesik gerilme. Mohr dairesi. Kiris ve millerin mukavemete göre tasarimi. Statik belirsiz problemler. Enerji yöntemlerine giris. Kolonlarin burkulmasi. Hasar çesitleri: plastik sekil degistirme, kirilma, yorulma, sünme. Önkosul: ME 241.
ME 353TAkiskanlar Mekanigi(3+1+0) 3
Akiskanlar mekaniginin temel ilkeleri ve mühendislik problemlerine uygulanmasi. Akiskan statigi. Akis kavrami, kontrol hacmi analizi. Korunum denklemleri ve uygulamalari. Boyutsal analiz ve benzesme. Agdali akis, basit laminar akis sistemleri, türbülans, kapali ve açik kanallarda akis uygulamalari. Önkosul: ME 242, Es-kosul: MATH 220.
ME 362TIsi Geçisi(3+0+0) 3
Sistemlerde sürekli ve geçici, tek ve çok boyutlu isi iletimi : sayisal yöntemler ve özel uygulamalar. Iç ve dis, laminer ve türbülansli zorlanmis tasinim, dogal tasinim ve yogusma. Isinim ile isi transferi. Isi aktaricilari ve isi transferi sistemlerinin tasarimi. Önkosul: ME 264.
ME 423TMakina Elemanlari II(3+0+0) 3
Makina Elemanlari I dersinin devami. Düz, helisel, konik disliler ve sonsuz vida gibi makina elemanlarinin analizi ve tasarimi; miller ve onlara iliskin kama, pim, kamali mil, kaplin, debriyaj, fren ve volan; kayis, zincir ve tork dönüstürücüleri. Ayrinti çizimleri, montaj çizimleri ve maliyet analizi ile tamamlanmis bir mekanik eleman ya da aygit ile ilgili tasarim projesi. Önkosul: ME 324.
ME 425TMekanik Titresimler(3+0+0) 3
Bir serbestlik dereceli dogrusal sistemlerin serbest ve zorlanmali titresimleri. Titresim ölçümü. Iki ve daha fazla serbestlik dereceli sistemler. Kritik hizlar. Kipsel analiz. Titresim bastirma ve denetimi için tasarim. Titresim ölçümü. Önkosul: MATH 220, ME 242
ME 427TRobotige Giris(3+0+0) 3
Koordinat konfigürasyonlari, kontrol sistemleri, tahrik sistemleri ve çesitli programlama yöntemleri. Mekanik (statik ve dinamik), iki ve üç boyutlu kinematik (hareket tanimlama), donanim (motorlar, sensörler, mekanik baglantilar), kontrol (islemciler,tahrik elemanlari, kontrol algoritmalari), bilgisayar programlama, yol-hareket planlama ve çesitli örnek ve uygualamalar. Önkosul: ME 336
ME 429TImalat Mühendisligi(3+0+0) 3
Imalat Yöntemlerinin Mekanigi: Gerilme-birim uzama, haddeleme, dövme, ekstrüzyon, çubuk çekme, sac sekillendirme, talasli imalat. Geleneksel Olmayan Imalat Yöntemleri: Kompozit imalati, toz metalurjisi, temizleme, yüzey islemleri, kaplama, talasli imalat, hizli prototip imalati, micro/nano imalat. Imalat Sistemleri: Imalat mühendisligi, grup teknolojisi, esnek imalat sistemleri, üretim hatlari, üretim planlama ve kontrol, kalite. Önkosul: ME224 Tasarim ve Imalat
ME 435Mechatronics (Mekatronik)(3+0+0) 3
Introduction to mechatronics. Microcomputer based control systems. Interfaces, sensors and actuators. Basic control electronics. Discrete time systems. Design of discrete controllers. Real time programming for control. Design case studies. Prerequisite: ME 336.
ME 435TMekatronik(3+0+0) 3
Mekatronige giris. Mikrobilgisayar tabanli denetim sistemleri. Arayüzler, algilayicilar ve devindiriciler. Temel denetim elektronigi. Ayrik zaman sistemleri. Ayrik zaman denetimcileri tasarimi. Denetim amaçli gerçek zamanda programlama. Tasarim örnekleri incelenmesi. Önkosul: ME 336
ME 436TModern Denetim Kurami(3+0+0) 3
Çok girdili çok çiktili sistemler konusuna giris. Uzay-durum gösterim yöntemleri. Sürekli zaman sistemlerinin uzay-durum analizi. Modal analiz, özdegerler, özvektörler. Uzay-durum modellerinin serbest ve zorlanmis çözümleri. Ayrik zaman sistemlerinin uzay-durum analizi. Denetlenebilirlik ve gözlemlenebilirlik. Durum degiskeni geri beslemesi ile kutup yerlestirme yöntemleri, Gözlemleyici tasarimi. En iyi denetime giris. Önkosul: ME 336
ME 455TUygulamali Akiskanlar Mekanigi(3+1+0) 3
Turbomakinalarin temelleri. Boyutsuz parametreler ve benzetim kurallari; turbomakinalarin performans özellikleri. Aerodinamigin esaslari, kanat profil geometrisi, kanat profillerinin kaldirma ve direnç kuvveti özellikleri. Sikistirilabilir akislarin temelleri, normal sok denklemleri, egik sok ve genisleme dalgalari; süpersonik akis için sayisal yöntemler. Önkosul: ME353
ME 460TEnerji Sistemleri(3+0+0) 3
Enerji bilinci. Enerji tüketimi ve enerji üretim sistemlerinin analizi ve incelenmesi için mühendislik ekonomisi ve termodinamik. Enerji tesisleri, motorlar, yenilenebilir enerji kaynaklari, mesken isitmasi, ticari enerji kullanimi. Radioaktivite, hava, su ve toprak kirlenmesi, çevre etkileri ve kamu yönetmelikleri. Önkosul. ME 264
ME 464TIsi-Akiskan Sistem Tasarimi(2+0+2) 3
Termodinamik, akiskanlar mekanigi ve isi transferi prensiplerinin, isil sistem ve bilesenlerinin tasarimi, analizi, optimizasyonu ve seçiminde uygulamasi. Isi degistirgeci, güç dönüsümü, iklimlendirme, sogutma ve isi geri kazanimi gibi uygulamalarda sistem analizi. Bilesen özellikleri ve bunlarin sistemin genel performansina etkilerinin incelenmesi. Önkosullar: ME 264, ME 353
ME 480T-489TÖzel Konular(3+0+0) 3
Mekanik tasarim, mekatronik ve isil sistemler alanlarina ait özel konular. Önkosul: Ögretim üyesinin onayi
ME 490TProje(0+0+8) 4
Akademik danismanin yönetiminde bir makina mühendisligi sorununa iliskin bir projenin tasarimi ve gelistirilmesi; sonuçlarin bir proje raporu ve sözlü sunum olarak sunulmasi. Önkosul: Son sinif statüsü
ME 491TMekanik Tasarimda Malzeme Seçimi(3+0+0) 3
Mühendislik malzemelerinin siniflandirilmasi. Demir ve demir disi alasimlarin mühendislik uygulamalarindaki kullanimi. Seramik, polimer ve kompozitlerin çesitleri, özellikleri, kullanim alanlari ve üretim yöntemleri. Mühendislik malzemelerinin imal edilebilirligi. Mühendislik tasarimlarinda malzeme seçim metodolojisi, Asbhy yaklasimi. Önkosul: ME 211
ME 491T-499TÖzel Konular(3+0+0) 3
Mekanik tasarim, mekatronik ve isil sistemler alanlarina ait özel konular. Önkosul: Ögretim üyesinin onayi

İlgili Dosyalar