İletişim Birimler
Kapat

Birimler

Geri

Işık TTO, doğrudan Rektör'e bağlı "Destekli Araştırmalar Ofisi (DAO)", "Fikri Mülkiyet Ofisi (FMO)", ve "İnovasyon ve Gİrişimcilik Merkezi (İGM)"nden oluşmaktadır. "IşıkFablab" bu birimlerle birlikte çalışmaktadır.

Destekli Araştırmalar Ofisi (DAO)

Ofisin görevleri; ArGe odaklı farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri sunmak, hibe (TÜBİTAK, H2020, Bakanlıklar gibi) ve üniversite-sanayi işbirliği projeleri geliştirmek, bu konularda bilgi akışı sağlamak, hibe ve üniversite sanayi işbirliği sözleşmelerine istinat edebilecek fikri mülkiyet hakları ihdası konusunda bilgi paylaşımında bulunmak ve ihtiyaca bağlı olarak projelerin yönetiminde koordinasyondur.

Fikri Mülkiyet Ofisi (FMO)

Ofisin görevi, fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık ve fikri sınai haklarının ihdası, yönetimi ve lisanslama hizmeti sunmaktır. Bu konuda iş akışları geliştirme, bilgilendirme ve eğitim, buluş bildirim, buluş değerlendirme, başvuru, tescil, takip süreçlerinin işletilmesi, bilgi ve teknoloji pazarlaması gibi hizmetleri sunar.

İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi (İGM)

Merkezin görevi, çalışma konusunda tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vermek, proje geliştirme hizmetleri ve inovasyona dayalı girişimcilerin şirket kurma istenç ve süreçlerinde destek hizmetleri sunmaktır. Işık Kuluçka, Merkez'e bağlı olarak Maslak'da yer alır.

"IşıkFablab" bu birimlerle birlikte çalışmaktadır. FabLab (Fabrikasyon Laboratuvarı) -hemen hemen- her şeyin prototipini üretebileceğiniz bir üretim atölyesidir ve Şile'de yer almaktadır.