Akademik Özge Ürtekin
Arş. Gör. Özge Ürtekin

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Ofis No:116
Ofis Tel
Faks No
:
:
0212 286 49 11 /1008
E-Posta:ozge.urtekin@isikun.edu.tr