Öğr. Gör. Lale Çavuldur

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Ofis No:467
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11 / 6050
E-Posta:lale.cavuldurisikun.edu.tr