Kübra Öngelir

Mali İşler Daire Başkanlığı

Memur | Öğrenci İşlemleri

Ofis No:AMF - 134
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 528 72 88
E-Posta:kubra.ongelirisikun.edu.tr