Web ve Tanıtım Sorumluları

Web ve Tanıtım Sorumluları

Arş. Gör. Habibe Aktay

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölümü
 • AMF 109
 • habibe.aktay@isikun.edu.tr
 • (0 216) 528 72 59

Dr. Öğr. Üyesi Başak Tavman

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölümü
 • AMF 118
 • basak.tavmanisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 09

Arş. Gör. Bahadır Er

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İktisat Bölümü
 • AMF-126
 • bahadir.erisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 31

Arş. Gör. İlbay Görkem Polat

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • AMF 227
 • ilbay.polatisikun.edu.tr

Arş. Gör. Şule Nur Kaya

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
 • AMF 109
 • sulenur.kayaisikun.edu.tr

Arş. Gör. İlgi Doğa Albasar

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • AMF 238
 • doga.albasarisikun.edu.tr

Prof. Dr. Serhat Koloğlugil

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Dekan | İktisat Bölümü
 • AMF 116
 • serhat.kologlugilisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 72 00

Prof. Dr. Dilek Teker

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölüm Başkanı
 • AMF 115
 • dilek.tekerisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 28

Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • LEE Müdürü | Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • 324-A
 • rabia.polatisikun.edu.tr
 • 444 07 99 / 6120
 • İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Web Sorumlusu: Arş. Gör. Habibe Aktay
 • İşletme Bölümü Web Sorumlusu: Arş. Gör. Başak Tavman
 • İktisat Bölümü Web Sorumlusu: Arş. Gör. Bahadır Er
 • Uluslararası İlişkiler Web Sorumlusu: Arş. Gör. İlgi Doğa Albasar
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Web Sorumlusu: Arş. Gör. Şule Nur Kaya
 • Psikoloji Bölümü Web Sorumlusu: Arş. Gör. İlbay Görkem Polat
 • Enformasyon Teknolojileri Bölümü Web Sorumlusu: Arş. Gör. Mert İlhan Ecevit

İlgili Dosyalar