Doç. Seyyit Bozdoğan

E-posta: seyyit.bozdogan@isikun.edu.tr
Web sitesi: www.sbozdogan.de
Tel: (0212) 286 49 11 / 3503

Akademik Özgeçmiş

1941'de Kozan'da doğdu. 1956-1959 yılları arasında İlköğretmen Okulu'nda okudu. Urfa'da ilkokul öğretmenliği yaptı. 1962-1967 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Tiyatro Dekoru eğitimi gördü ve İstanbul Opera ve Balesi'nde realizatör ve dekoratör olarak çalıştı. 1968-1973 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı burslu öğrenci olarak Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Resim Bölümü'nde öğrenim gördü. 1973 yılında Prof. Hann Trier'in resim atölyesinden mezun oldu. 1972-1974 yıllarında Londra, Paris, Amsterdam, İtalya ve Almanya'da sanatsal incelemeler yaptı. Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde serbest sanatsal çalışmalar yaptı. 1976-1985 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim elemanı olarak çalıştı. 1979-1981 İstanbul Uygulamalı Endüstriyel Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda öğretim elemanı olarak çalıştı. 1985’de Ernst Strassman-Stiftung Vakfı bursunu alarak Almanya'ya gitti ve Köln’e yerleşti. 1986 Berlin Senatosu’nun 750. Berlin Kutlaması çalışma bursunu aldı. 1979, 1983 ve 1984 Devlet Resim ve Heykel Sergilerinde resim dalında ödüller aldı. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli kişisel ve karma sergilere katıldı. Haziran 2012'de Doçent oldu. 2007 yılından buyana Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.