Prof. Rıfat Şahiner

Tel: (0212) 286 49 11

 

1969 yılında Ankara’da doğdu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi G.E.F. Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1998’de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat dalında Yüksek Lisans, 2001 yılında ise yine aynı kurumda ‘Sanatta Yeterlik’ derecesi aldı. 2002'de Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent, 2012 yılında ise Profesör oldu. Onbiri kişisel olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikte yer alan sanatçı, çalışmalarında, postmodern süreçte iletişimsel ağlarla çepeçevre kuşatılan bireyin açmazlarını sorgularken, bu sürecin yarattığı imgelerle hesaplaşma çabası gütmektedir. Çoğulcu(pluralist) bir biçim informatiğinden hareket eden Şahiner, gündelik yaşam, kent, modern ikonalar gibi temaları eklektik bir yapılaştırma anlayışıyla ele almaktadır. 1995’den bu yana birçok önemli yayın organında elliye yakın makale ve incelemesi yayımlanan Şahiner, birçok Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyuma bildirileri ve eserleriyle katılmış, konferanslar vermiştir. Rıfat Şahiner'in "Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu" adlı ilk kitabı Yeni İnsan Yayınları tarafından Kasım 2008'de yayımlanmıştır. 1997-1998 yılları arasında Sanat Kurumu’nda ‘Sanat Atölyesi’ni yöneten sanatçı, 2000-2002 yılları arasında UNESCO AIAP Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Ankara Şubesi II. Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2000 yılında önemli güncel sanat etkinliklerinden “Ankara’da Genç Sanat-3’ün organizasyonunda yer almış, 2010 yılında “Müphem Haller”in küratörlüğünü üstlenmiştir. Uluslararası Estetik Derneği(IAA/ International Association of Aesthetics) üyesi olan Şahiner, halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü’nde ‘Öğretim Üyesi’dir. Sanatçı ayrıca Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü programlarda kuramsal dersler vermektedir.