Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çevikayak Yelmi


E-posta: pinar.yelmi@isikun.edu.tr
Tel: (0212) 286 49 11


Pınar Çevikayak Yelmi 1985’te İstanbul’da doğdu. Lisans derecesini ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden (2008), yüksek lisans derecesini ise Politecnico di Milano Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden (2012) aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında, İstanbul’un sesleri ile ilgili çalışmalara başladı. İstanbul’un kültürel seslerindeki zenginlik, Yelmi’yi bu konuda daha derin bir araştırma yapmaya teşvik etti ve İstanbul’un sesleri alanındaki çalışmalarına Koç Üniversitesi Tasarım, Teknoloji, Toplum Bölümü’nde (2012-2017) yaptığı doktora ile devam etti.

Doktora araştırmasında, şehrin günlük hayatına ve kültürüne işitsel bir perspektiften yaklaşmayı, işitsel kültürel değerleri koruma altına almayı ve bu değerleri somut olmayan kültürel miras kapsamında korumayı amaçlayan “İstanbul’un Sesleri” projesini yürüttü. Alanında ilk ve tek olan “İstanbul’un Sesleri” koleksiyonu, Avrupa’nın işitsel mirasını korumayı amaç edinen Europeana Sounds gibi birçok global platform ile de paylaşıldı. Yelmi, toplumun bu alandaki farkındalığını artırmak için biri interaktif (ANAMED), diğeri deneyimsel (Studio-X Istanbul) olmak üzere iki sergi tasarladı. Ayrıca bu koleksiyon ile 15.İstanbul Bienali dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası sergilerde de yer aldı. British Library’deki üç aylık araştırması sırasında Londra’nın sesleri koleksiyonunu oluşturmaya başladı. Bunlarla birlikte birçok atölye çalışması ve ses yürüyüşü düzenledi, ulusal ve uluslararası ödüller aldı, araştırmasını ulusal ve uluslararası konferanslarda sundu ve makaleleri uluslararası dergilerde yayınlandı.

Yelmi, bu ses koleksiyonunu genişletmeyi hedefleyen “Soundsslike” projesini de başlattı. “Soundsslike” projesi, korunmaya değer bulunan tüm seslerin paylaşılabileceği, ilgilenen herkesin katkıda bulunabileceği ve seslerin korunmasını kolektif bir çalışmaya dönüştürmeyi amaçlayan kitle-kaynaklı interaktif bir platformdur. Yelmi, bu platformu global çapta bir projeye dönüştürmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yelmi, şu anda Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Deneyimsel Sergi (Duyduk Duymadık Deneyim), Studio-X Istanbul, 2016.

İnteraktif Enstalasyon “Günlük Sesler” sergisi, ANAMED, 2016.

 

İstanbul’un Sesleri projesi için logo tasarımı

 

Soundsslike Projesi