Prof. Dr. Adnan Uzun

E-posta: adnan.uzun@isikun.edu.tr


Tel: (0212) 286 49 11


1959 yılında Sivas’ta doğmuş olan Prof.Dr. Adnan UZUN 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1982 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Planlama Anabilim Dalı’ndaki Yüksek Lisans eğitimini ise 1984 yılında tamamlamıştır. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak girmiş, 1991 yılında Doktorasını Peyzaj Mimarlığı Dalında tamamlamıştır. 1992 yılında Yardımcı Doçent ünvanı almıştır. 1993 yılında aynı bölümde kurulan Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı’nda, kurulduğu yıldan itibaren Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1995 yılında Peyzaj Mimarlığı dalında Doçentlik ünvanı, 2002 yılında aynı fakültede Profesörlük ünvanı almıştır. 2002 yılından itibaren (4. dönem), İ.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde; Proje III, Proje VI, Peyzaj Analizi ve Değerlendirme, Çatı ve Teras Bahçeleri, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programında; Peyzaj Mimarlığında Bölgesel Planlama Esasları, Çevresel Etki Değerlendirmesi derslerini yürütmekte olup, çeşitli dönemlerde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde dersler vermiştir. 2008 yılında Ziyaretçi Profesör olarak “Department of Planning and Landscape Architecture Clemson University (USA)” Bölümünde derslere katılmıştır. ECLAS (Avrupa Peyzaj Mimarlığı Bölümü Okulları) üyesi ve kontak personelidir. Avrupa ve Çin’de sempozyum ve toplantılarda yer almıştır. Halen, PEMKON (Peyzaj Mimarları Konsey) Dönem Başkanlığını sürdürmektedir.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde ders vermektedir.