İşleyiş

Merkezin İşleyişi

Öğrenciler merkeze e-mail, telefon veya birebir gelerek başvurulabilir. İlk başvuru sırasında"başvuru formu" doldurulur ve ön görüşme için bir randevu verilir. Yaklaşık 45-50 dakikalık ön görüşme sonrasında uzman öğrenciyle bir anlaşma yapar, onay formunu imzalatır. Farklı uzmanlık gerektiren durumlarda uzman yönlendirme yapar. Yönlendirilen yere gitme sorumluluğu öğrenciye aittir, istenirse gittikten sonra uzmanı bilgilendirir.

PDM İşleyişi ile İlgili Önemli Bilgiler

Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde yapılan görüşmeler gizlilik ilkesi dahilinde yapılmaktadır. Öğrencinin söylediği her şey, uygulanan testler ve diğer bilgiler gizli kalır. Akademik kayıtlara geçmez. Öğrencinin bilgisi dışındaki kişilere verilmez. Sadece kendi ya da başkalarının zarar görmesi ya da hayati tehlike altında olması durumunda öğrenci ile ilgili bilgiler yetkili mercilerle paylaşılır.

Yönlendiren kişiye Merkez sadece öğrencinin gelip gelmediğini, görüşmelere devam edip etmediği hakkında bilgi verir, gerekirse görüşme bilgilerini vermeden akademisyenlerin zorlandığı noktalarda yönlendirme yapar.

Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde çalışanlar üniversite öğrencileri ile çalışmak konusunda deneyimli psikolog, klinik psikologlardır.

Görüşmeler 40-45 dakika ile sınırlıdır.

Yapılanma

Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi Rektörlüğe bağlı bir kuruluştur. Bütçesi Rektörlük tarafından sağlanır. Merkez'de şu anda bir yarı zamanlı bir tam zamanlı psikolog çalışmaktadır.

İlgili Dosyalar