Amaçlar

 1. Üniversite öğrencilerine rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteğini sağlamak,
 2. Öğrencilerin duygusal, sosyal, eğitim ve meslek seçiminde karşılaştıkları problemlerinde kendi başlarına çözebilmeyi kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak,
 3. Gerektiğinde bu sorunların çözümünde danışmanlık yapmak,
 4. Gelişimsel, sosyo-kültürel vb. gibi etmenlerin yaratabileceği problem alanlarını araştırarak gerekli tedbirleri almak ve/veya problem yaşamayı engellemek ve/veya problemi çözmede yardımcı olmaktır.
Faaliyet Alanları
 1. Öğrencinin üniversite içinde yaşamakta olduğu sorunları saptamak,
 2. Çözmek ve tekrarlanmasını önlemek için gerekli çalışmaları yapmak,
 3. İhtiyaç duyulması halinde öğrencilerin yaşamakta olduğu duygusal problemlere yönelik bireysel veya grup çalışmaları yapmak,
 4. Üniversiteye yeni gelen öğrencilerin üniversite kurallarına, kampüs yaşamına, kulüplere, yapılan sosyal etkinliklere ve birbirlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı çalışmalar planlamak, bu çalışmaları oryantasyon programı çerçevesinde geliştirmek,
 5. Aidiyet duygusunu geliştirecek faaliyetleri koordine etmek,
 6. Yönlendirilen vakalarda görüşmeler yaparak gerekli durumlarda ilgili yerlere (hastane, sağlık birimi vb.) yönlendirme yapmak,
 7. Bireylerin kendilerini daha iyi tanımaya, beceri geliştirmeye, çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 8. Kariyer ve iş seçimi ile ilgili konularda gerektiği zamanlarda rehberlik etmektir.

İlgili Dosyalar