Arş. Gör. H. Pasindu Abeysundera

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi

Ofis No:LMF - 308
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0216) 528 71 58
E-Posta:pasinduisikun.edu.tr