Güner Dönmez

Öğr. Gör.

Öğr. Gör. Güner Dönmez

  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  • Endüstriyel Tasarım Bölümü
  • guner.donmez@isikun.edu.tr
Web Sitesi | Türkçe CV | CV in English