Esin Düzakın

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Esin Düzakın

  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  • Endüstriyel Tasarım Bölümü
  • esin.duzakinisikun.edu.tr
Web Sitesi | Türkçe CV | CV in English