Akademik Özge Türesay
Arş. Gör. Özge Türesay

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel Sanatlar Bölümü

Ofis No:Z-3
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11 / 2500
E-Posta: ozge.turesayisikun.edu.tr