Öğr. Gör. Dr. Deniz Ekmekçioğlu

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Ofis No:252
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11 / 6068
E-Posta:deniz.ekmekciogluisikun.edu.tr