Ceyda Serin

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Spor Uzmanı (Maslak Kampüsü)

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11 / 6108
E-Posta:ceyda.serinisikun.edu.tr