Öğr. Gör. Cengiz Bekem

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Ofis No:102
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11
E-Posta:cengiz.bekem@isikun.edu.tr