Dr. Ögr. Üyesi Büşra Özdenizci

Fen-Edebiyat Fakültesi

Enformasyon Teknolojileri Bölümü

Ofis No:LMF - 414
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 71 84
E-Posta:busra.ozdenizciisikun.edu.tr