Ameliyathane Hizmetleri

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Programı, 2014 yılında öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2016 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu Hemşirelik , Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri , Acil Yardım ve Afet Yönetimi programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı


Ameliyathanelerde bulunan tüm tıbbi cihaz, cerrahi malzemeler ve ameliyathaneyi hazırlayabilecek, ameliyat ekibinde yer alarak cerraha ameliyat sırasında doğrudan yardımcı olabilecek sağlık profesyonellerine Ameliyat Hizmetleri Teknikerleri denmektedir.
Ameliyathane Hizmetleri Programı, ameliyathanelerde söz konusu cihaz ve malzemeleri etkin bir şekilde kullanıp ameliyat ekibinin bir parçası olacak deneyimli sağlık çalışanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Eğitim Amaçları
 • Ameliyat odasını ve ameliyatlarda kullanılacak tüm tıbbi cihaz ve cerrahi malzemeleri hazırlayabilecek mezunlar yetiştirmek.
 • Ameliyat ekibinde yer alarak cerraha ameliyat sırasında doğrudan yardımcı olabilecek mezunlar yetiştirmek.
 • Ameliyathanelerde söz konusu cihaz ve malzemeleri etkin bir şekilde kullanıp ameliyat ekibinin bir parçası olabilecek deneyimli sağlık personelini yetiştirmek.

 

 
Program Çıktıları
 • Temel tıp dalları ve tüm cerrahi klinik birimlerinin yönetim, organizasyon ve uygulamalarına dair teorik bilgileri bilmek ve uygulama becerilerine sahip olmak.
 • Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirmek.Temiz hava teknolojilerini bilmek ve ideal ameliyathane ortamını sağlamak.
 • Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol etmek, ameliyata hazır hale getirmek ve gerekli destek parçalarını hazırlayarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak.
 • Hastanın ameliyat odasına ve ameliyat masasına alınmasına, cilt hazırlığının yapılmasına, pozisyon verilmesine, steril bir şekilde örtülmesine ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olmak.
 • Aseptik tekniğe uygun olarak ameliyata hazırlanmak, ameliyat ekibinin ameliyata hazırlanmasına yardımcı olmak, ameliyat için gerekli steril alanı oluşturmak ve ameliyat boyunca korunmasını sağlamak.
 • Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir cerrahi materyalin uygun bir şekilde ilgili birime gönderilmesini sağlamak ya da yardımcı olmak.
 • Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım etmek.
 • Cerrahide etik kavramını, hasta ve sağlık personeli hakları ve güvenliği ile ilgili tüm bilgileri uluslararası kurumlarca evrenselleştirilmiş kararlar çerçevesinde bilmek ve uygulamak.
 • Cerrahiyle ilgili teknikler, ameliyathanede kullanılan araç ve gereçler konusunda güncel bilgiye sahip olmak .
 • Ameliyathanede kullanılacak cihazların çalışma prensiplerini, uyarı işaretleri ve sertifika bilgilerini bilmek. Arıza tespitlerini yapmak. Radyoaktivite, elektromanyetik alan,ısı, mor ötesi-kızıl ötesi ışınlar, lazer ışınları ve tıbbi gazlarla ilgili etki-etkilenme detaylarını ve korunma yöntemlerini bilmek.
 • Temel mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar ve önleme yöntemleri konularında bilgi sahibi olmak.  Kan, kan ürünleri ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak, koruyucu önlemleri uygulamak, etik davranışları sergilemek.
 • Cerrahi alan enfeksiyonlarını tanımlamak. Enfeksiyonların bulaşma yollarını, ameliyathaneye özgü risk faktörlerini bilmek.
 • Her bir işlemden veya ameliyattan sonra ortamın temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu sağlayarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak. Atık kontrolünü bilmek.
 • Ameliyattan sonra cerrahi alet ve malzemeleri temizlemek, dezenfekte etmek ve kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak.
 • Merkezi sterilizasyon ünitesinin yapısını ve işleyiş tekniğini bilmek. Her türlü cerrahi malzemelerin sterilizasyonu ve uygun şartlarda korunmasını sağlamak.
 • Cerrahi alet ve ekipmanların bakım ve periyodik muayenelerini yaptırmak ve olası hataları zamanında haber vermek.
 • Dahili ve cerrahi klinik birimlerine ait hastalıkların sınıflandırmasını, patofizyolojisini, tanıve korunma  yöntemleri, tedavi şekillerini bilmek.
 • Dahili ve cerrahi klinik birimlerine ait hastalıkların sınıflandırmasını, patofizyolojisini, tanıve korunma  yöntemleri, tedavi şekillerini bilmek.
 • Sağlık Bakanlığı örgütlenmelerini, kamu ve özel sağlık kurumlarının çeşitlerini ve yönetim biçimlerini bilmek. Arşiv ve dökümantasyon hizmetlerini, yönetim ve organizasyonlarını bilmek, performans ölçümlerini bilmek.
 • Genel ilkyardım bilgisine sahip olarak acil durumlarda  doğru yaklaşım ve  uygulama becerisini göstermek. Bu konuda toplum içinde farkındalık yaratmak.
 • Halk sağlığı konusunda temel bilgilere sahip olmak, temel sağlık hizmetlerini ve örgütlerini bilmek. Ülke ve evrensel boyutta halk sağlığını olumlu ve olumsuz yönde etkileyen unsurları, etkin geliştirme ve mücadele  yöntemlerini bilmek, uygulamak, bu konularda kendini ve çevresini geliştirmek, farkındalık yaratmak.
 • Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar beceresine sahip olarak sunum ve raporlama yapabilme beceresi edinmek
 • Yabancı dil olarak ingilizceyi genel düzeyde kullanabilmek
 • Çevre koruma, iş sağlığı alanlarında bilinçli birey olabilmek
 • Mesleki ve sosyal alanda temel iletişim becerilene sahip olmak, terminolojiye hakim olmak, etkin şekilde yazma, okuma, anlama becerilerine sahip olmak.
Mezunların İstihdamı

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, gerek kamu gerek özel hastanelerin ameliyathanelerinde çalışma imkanı bulabilirler.

 Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar DGS ile lisans tamamlamaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Ameliyathane Hizmetleri programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Dr. Öğr. Gör. Betül Çelikkol SERTBAŞ (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6250, betul.sertbas@isikun.edu.tr
Işın Yiğit  (Yüksekokullar Sekreteri) 444 07 99 - 6242, isin.yigit@isikun.edu.tr

1 .Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2
INM101 Başlangıç Seviyesi İngilizce I 3 3 0 0 5
AHT101 Ameliyathane Teknolojileri 3 3 0 0 5
SMY141 Temel Cerrahi 3 3 0 0 5
SMY117 Anatomi 3 3 0 0 5
SMY105 Tıbbi Terminoloji 3 3 0 0 5
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20Türkçe I 0 0 32
2 .Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR102 Türkçe II 2 2 0 0 2
INM102 Başlangıç Seviyesi İngilizce II 3 3 0 0 5
AHT102 Ameliyathane Uygulamaları I 3 3 0 0 5
AHT103 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 3 3 0 0 5
SMY118 Fizyoloji 3 3 0 0 5
SMY126 Enfeksiyondan Korunma Yöntemleri 3 3 0 0 5
BIL141 Bilgisayara Giriş 3 3 0 0 5
AHT190 Sektör Stajı 0 0 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 37
3 .Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 0 0 2
AHT201 Ameliyathane Uygulamaları II 3 3 0 0 5
AHT104 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II 3 3 0 0 5
SMY108 İlk Yardım 3 3 0 0 5
AHT204 Sterilizasyon Esasları 3 3 0 0 5
AHT_D2-I Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
AHT_F-I Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20Türkçe I 0 0 32
4 .Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 0 0 2
AHT202 Ameliyathane Uygulamaları III 3 1 0 4 5
AHT221 Ameliyathane Cihazları 3 3 0 0 5
SMY221 Hastalıklar Bilgisi 3 3 0 0 5
SMY111 Sağlık Yönetimine Giriş 3 3 0 0 5
AHT_D2-II Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
AHT_F-II Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 18Türkçe I 0 4 32
Mesleki Seçmeli Dersler
Kod Adı T U Kredi AKTS
SMY231 Genel Farmakoloji 3 0 3 5
SMY206 Tıbbi Deontoloji 3 0 3 5
SMY208 Halk Sağlığı 3 0 3 5
SMY228 Anestezi 3 0 3 5
SMY261 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 3 0 3 5
SMY252 Tıp Fotoğrafçılığı 3 0 3 5
SMY115 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 0 3 5
SMY252 Tıp Fotoğrafçılığı 3 0 3 5
SMY288 Çalışma Psikolojisi 3 0 3 5
YON251 Sunum Teknikleri 3 0 3 5
MYO240 Girişimcilik 3 0 3 5
YON101 İşletmeye Giriş 3 0 3 5
SMY115 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 0 3 5
YON240 İnsan Kaynakları 3 0 3 5
YON262 Halkla İlişkiler 3 0 3 5
GTA231 Hareketli Grafik Tasarım 3 0 3 5
YON252 Güzel Konuşma ve İletişim 3 0 3 5
MYO109 Temel Fotografi 3 0 3 5
RTT215 Diksiyon ve Etkili Konuşma 3 0 3 5
SMY234 Sağlık Psikolojisi 3 0 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Ders Kodu DERSLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
TUR101 Türkçe I x x x x
ING101 Genel İngilizce I x
AHT101 Ameliyathane Teknolojisi x x x x x x
SMY141 Temel Cerrahi x x x x x x x
SMY117 Anatomi x x
SMY105 Tıbbi Terminoloji x x
SMY221 Hastalıklar Bilgisi x x x
TUR102 Türkçe II x x x x
ING102 Genel İngilizce II x
AHT102 Ameliyathane Uygulamaları I x x x x x x x
AHT103 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I x x
SMY118 Fizyoloji x x
SMY126 Enfeksiyondan Korunma Yöntemleri x x
BIL141 Bilgisayara Giriş x
AHT190 Sektör Stajı x x x x x x x x x x x x x x x x
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I x
AHT201 Ameliyathane Uygulamaları II x x x x x x
AHT104 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II x x x x x x
SMY111 Sağlık Yönetimine Giriş x
AHT204 Sterilizasyon Esasları x x x x
AHT_D2-I Bölüm Seçmeli x
AHT_F-I Serbest Seçmeli x x x
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II x
AHT202 Ameliyathane Uygulamaları III x x x x x x x x x x x x x x x x x
AHT221 Ameliyathane Cihazları x x
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş x
SMY108 İlk Yardım x
AHT_D2-II Bölüm Seçmeli x x x
AHT_F-II Serbest Seçmeli x

İlgili Dosyalar