Prof. Betül Atlı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü - Bölüm Başkanı

Ofis No:158
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11 / 2509
E-Posta:betul.atliisikun.edu.tr