Begüm Kurulay

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fen Edebiyat Fakültesi Sorumlusu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sorumlusu

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 70 38
E-Posta:begum.kurulayisikun.edu.tr