Başvuru ve Kabul 2014-2015 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları
Kapat

2014-2015 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları

Geri

Yeni Açılan Klinik Psikoloji Programı'na Başvuru için Gerekli Belgeler:

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Lisans /yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi
 • ALES en az 55 puan veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi
 • İki referans mektubu*
 • Tam doldurulmuş başvuru formu
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Lisans /yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi
 • İki referans mektubu*
 • Tam doldurulmuş başvuru formu

* Işık Üniversitesi mezunları için bu belge gerekli değildir.

Klinik Psikoloji Programı Başvuru Formu

Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora,
Yöneticiler İçin İşletme (Executive M.B.A),
Yönetim Bilişim Sistemleri (M.I.S.),
Uluslararası İlişkiler,
Uygulamalı Ekonomi Yüksek Lisans (İngilizce) Programları'na,

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Lisans /yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi *.
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi.
 • ALES** en az 55 puan veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi. (Doktora ve Tezli YLP için)
 • İki referans mektubu.
 • Tam doldurulmuş başvuru formu.
 • İngilizce bilgisini gösterir belge***.

* Mezuniyet aşamasındaki adayların bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır.

** 15.01.2013 tarih ve 2013/162 sayılı Genişletilmiş Senato Kurulu kararı gereğince Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.

*** İngilizce Yüksek Lisans Programlarına başvuranlar için YDS en az 65 puan, Çağdaş İşletme Doktora Programına başvuranlar için YDS en az 75 puan, ya da bu puanlara karşılık gelen Yükseköğretim kurulunun kabul ettiği TOEFL puanına sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden hiçbirine sahip olmayan adayların Işık Üniversitesi tarafından yapılan ingilizce yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

YDS(ÜDS/ KPDS) TOEFL PROGRAMLAR
  PBT CBT IBT
75 574-576 231-232 90 Çağdaş İşletme Doktora Programı
65 547 210 78 İngilizce Yüksek Lisans Programları
 • Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
 • Işık Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takip eden 3 (üç) yıl içinde muaf sayılırlar.

Sanat Bilimi Doktora Programı,
Görsel İletişim Tasarımı,
Sanat Kuramı ve Eleştiri,
Resim,
Muhasebe ve Denetim,
İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim (e-MBA),

Yüksek Lisans Programları başvuruları aşağıdaki linklerden On-line yapılmaktadır.

Online Kayıt

Sanat Bilimi Doktora, Sanat Kuramı ve Eleştiri ve Resim YL Programlarına başvuranlardan mülakata (9-10 Eylül 2014) gelirken istenen belgeler:

 • Yüksek lisans/Lisans diploması fotokopisi veya onaylı mezuniyet belgesi * yada noter onaylı örneği.
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi.
 • ALES en az 55 veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi.(Doktora Başvurusu Yapanlar İçin)
 • İki referans mektubu. ( En az biri öğrencinin lisans veya yüksek lisans eğitimi sırasında ders aldığı veya birlikte çalıştığı öğretim üyesi tarafından yazılmış olmalı)
 • İngilizce bilgisini gösterir belge.**. (Doktora Başvurusu Yapanlar İçin)
 • Adayın çalışmalarını içeren dosya veya portfolyo

* Diploması henüz hazır olmayan adaylar için.

** Sanat Bilimi Doktora Programına başvuranlar için YDS (ÜDS/KPDS) en az 65 puan, ya da bu puanlara karşılık gelen Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği TOEFL puanına sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden hiçbirine sahip olmayan adayların Işık Üniversitesi tarafından yapılan ingilizce yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

YDS(ÜDS/ KPDS) TOEFL
  PBT CBT IBT
65 547 210 78

Yüksek lisans programlarına bir yükseköğretim kurumu lisans programına kayıtlı dördüncü sınıf öğrencileri ve bir lisans diplomasına sahip olan kişiler başvurabilir. Başvuru tarihinde bir lisans diplomasına sahip olmayan öğrenci bir lisansüstü programa koşullu kabul edilebilir. Öğrencinin lisansüstü programa kesin kabulü ancak mezuniyet belgesi veya diploması yada noter onaylı örneği ile mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu dersleri ve notları gösterir belgenin aslının, ilan edilmiş süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na verilmesi ile mümkündür.

Diğer Bilgi:

Eğitim dili İngilizce olan programlara başvurular Maslak Kampüsü'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, Türkçe programlara aşağıdaki linkten On-line olarak yapılmaktadır.

Online Kayıt

Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programları akşam saatlerinde ve hafta sonu Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde yürütülmektedir.