Başvuru ve Kabul Başvuru
Kapat

Başvuru

Geri

Doktora Programları
Çağdaş İşletme Yönetimi
Sanat Bilimi
Yüksek Lisans Programları
Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz)
Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) (Tezsiz)
İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim (e-MBA) (Tezsiz) - Türkçe
Sanat Kuramı ve Eleştiri (Tezli/Tezsiz) - Türkçe
Resim (Tezli) - Türkçe
Uluslararası İlişkiler (Tezli)
Uygulamalı Ekonomi (Tezli/Tezsiz)
Muhasebe ve Denetim (Tezsiz) - Türkçe
Görsel İletişim Tasarımı (Tezli/Tezsiz) - Türkçe

Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora, Yöneticiler İçin İşletme (Executive M.B.A), Yönetim Bilişim Sistemleri (M.I.S.), Uluslararası İlişkiler, Uygulamalı Ekonomi Yüksek Lisans (İngilizce) Programları'na başvuru için gerekli belgeler:

 • Lisans /yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi * yada noter onaylı örneği.
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi.
 • ALES** veya GRE / GMAT sınav sonuç belgesi. (Doktora ve Tezli YLP için)
 • İki referans mektubu.
 • Tam doldurulmuş başvuru formu.
 • İngilizce bilgisini gösterir belge***.

* Mezuniyet aşamasındaki adayların bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır.

** 15.01.2013 tarih ve 2013/162 sayılı Genişletilmiş Senato Kurulu kararı gereğince Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.

*** İngilizce Yüksek Lisans Programlarına başvuranlar için YDS en az 65 puan, Çağdaş İşletme Doktora Programına başvuranlar için YDS en az 75 puan, ya da bu puanlara karşılık gelen Yükseköğretim kurulunun kabul ettiği TOEFL puanına sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden hiçbirine sahip olmayan adayların Işık Üniversitesi tarafından yapılan ingilizce yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

YDS(ÜDS/ KPDS) TOEFL PROGRAMLAR
  PBT CBT IBT
75 574-576 231-232 90 Çağdaş İşletme Doktora Programı
65 547 210 78 İngilizce Yüksek Lisans Programları
 • Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
 • Işık Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takip eden 3 (üç) yıl içinde muaf sayılırlar.

Lisansüstü programlara, dört yıllık lisans programından mezun veya mezuniyet aşamasında olanlar başvurabilir.

Muhasebe ve Denetim Tezsiz ile Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Türkçe Yüksek Lisans Programları'na başvuru için gerekli belgeler:

 • Lisans /yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi * yada noter onaylı örneği.
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.
 • Tam doldurulmuş başvuru formu.
 • İki referans mektubu**.

*Mezuniyet aşamasındaki adayların bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır.
**Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Türkçe Yüksek Lisans Programı için geçer'lidir.

İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim (e-MBA) Tezsiz (Türkçe) Yüksek Lisans Programı başvuruları aşağıdaki linkten On-line yapılmaktadır.

Online Başvuru Formu

Sanat Bilimi Doktora Programı'na başvuru için gerekli belgeler:

 • Yüksek lisans/Lisans diploması fotokopisi veya onaylı mezuniyet belgesi * yada noter onaylı örneği.
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi.
 • ALES (Min.55) sınav sonuç belgesi.
 • İki referans mektubu. ( En az biri öğrencinin lisans veya yüksek lisans eğitimi sırasında ders aldığı veya birlikte çalıştığı öğretim üyesi tarafından yazılmış olmalı)
 • Tam doldurulmuş başvuru formu.
 • İngilizce bilgisini gösterir belge.**
 • Adayın çalışmalarını içeren dosya veya portfolyo

* Diploması henüz hazır olmayan adaylar için.

** Sanat Bilimi Doktora Programına başvuranlar için YDS en az 65 puan, ya da bu puanlara karşılık gelen Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği TOEFL puanına sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden hiçbirine sahip olmayan adayların Işık Üniversitesi tarafından yapılan ingilizce yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

YDS(ÜDS/ KPDS) TOEFL
  PBT CBT IBT
65 547 210 78

Sanat Kuramı ve Eleştiri ile Resim Tezli Yüksek Lisans Programları'na başvuru için gerekli belgeler:

 • Lisans /yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi* yada noter onaylı örneği.
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.
 • İki referans mektubu.
 • Tam doldurulmuş başvuru formu. (Sanat Kuramı ve Eleştiri)
 • Tam doldurulmuş başvuru formu. (Resim Yüksek Lisans Programı)
 • Varsa sanat çalışmalarını içeren bir dosya/portfolyo

* Mezuniyet aşamasındaki adayların bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır.

Sanat Kuramı ve Eleştiri (Güzel Sanatlar) Yüksek Lisans Programına değişik sanat dallarından sanat tarihine, edebiyattan felsefeye, sosyal bilimlerden tıp ve fen bilimlerine kadar lisans diploması olmak koşulu ile herkes başvurabilir. Başvuru sırasında aday, varsa değerlendirme/sınav komisyonuna sunabileceği sanat üzerine yazıları, makale vb. gibi kuramsal çalışmaları ile kendi sanat çalışmalarını içeren bir dosya/portfolyo sunabilir. Kuram ve Eleştiri Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Yabancı Dil ve ALES şartı aranmamaktadır. Program Türkçe olarak yürütülmektedir.

Yüksek lisans programlarına bir yükseköğretim kurumu lisans programına kayıtlı dördüncü sınıf öğrencileri ve bir lisans diplomasına sahip olan kişiler başvurabilir. Başvuru tarihinde bir lisans diplomasına sahip olmayan öğrenci bir lisansüstü programa koşullu kabul edilebilir. Öğrencinin lisansüstü programa kesin kabulü ancak mezuniyet belgesi veya diploması yada noter onaylı örneği ile mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu dersleri ve notları gösterir belgenin aslının, ilan edilmiş süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na verilmesi ile mümkündür.

Diğer Bilgi:

Başvurular Maslak Kampüsü'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yapılacaktır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programları akşam saatlerinde ve hafta sonu yürütülmektedir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün lisansüstü dersleri Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK, "2215-Yabancı Uyruklular Lisansüstü Burs Programı" kapsamında, tezli yüksek lisans ve/veya doktora yapan/yapacak üstün başarılı yabancı ülke vatandaşı öğrencilerine burs vermektedir. Bu program ile ilgili detaylı bilgiye www.tubitak.gov.tr/bideb/2215brosur adresinden ulaşılabilmektedir.