Üniversite web sayfamızın mobile uyumlu web sayfasını görüntülemek için aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz.

Başvuru ve Kabul 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları: 8 Aralık 2014 -16 Ocak 2015
Kapat

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları: 8 Aralık 2014 -16 Ocak 2015

Geri

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru için Gerekli Belgeler:
 • Lisans /yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi
 • ALES en az 55 puan veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi
 • İki referans mektubu *
 • Tam doldurulmuş başvuru formu
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru için Gerekli Belgeler:
 • Lisans / yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi
 • İki referans mektubu *
 • Tam doldurulmuş başvuru formu

* Işık Üniversitesi mezunları için bu belge gerekli değildir.

Klinik Psikoloji Programı Başvuru Formu

Doktora Programları
 • Çağdaş İşletme Yönetimi
Yüksek Lisans Programları
 • Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) (Tezsiz,Tezli)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) (Tezsiz)
 • İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim (e-MBA) (Tezsiz-Türkçe)
 • Uluslararası İlişkiler (Tezli,Tezsiz)
 • Uygulamalı Ekonomi (Tezli,Tezsiz)
 • Muhasebe ve Denetim (Tezli,Tezsiz -Türkçe)
 • Görsel İletişim Tasarımı (Tezli,Tezsiz –Türkçe)
 • Klinik Psikoloji (Tezli,Tezsiz -Türkçe)

Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora,
Yöneticiler İçin İşletme (Executive M.B.A),
Yönetim Bilişim Sistemleri (M.I.S.),
Uluslararası İlişkiler,
Uygulamalı Ekonomi Yüksek Lisans (İngilizce) Programları'na,

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Lisans /yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi *.
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi.
 • ALES** en az 55 puan veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi. (Doktora ve Tezli YLP için)
 • İki referans mektubu.
 • Tam doldurulmuş başvuru formu.
 • İngilizce bilgisini gösterir belge***.

* Mezuniyet aşamasındaki adayların bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır.

** 15.01.2013 tarih ve 2013/162 sayılı Genişletilmiş Senato Kurulu kararı gereğince Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.

*** İngilizce Yüksek Lisans Programlarına başvuranlar için YDS en az 65 puan, Çağdaş İşletme Doktora Programına başvuranlar için YDS en az 75 puan, ya da bu puanlara karşılık gelen Yükseköğretim kurulunun kabul ettiği TOEFL puanına sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden hiçbirine sahip olmayan adayların Işık Üniversitesi tarafından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

YDS(ÜDS/ KPDS) TOEFL PROGRAMLAR
  PBT CBT IBT
75 574-576 231-232 90 Çağdaş İşletme Doktora Programı
65 547 210 78 İngilizce Yüksek Lisans Programları
 • Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
 • Işık Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takip eden 3 (üç) yıl içinde muaf sayılırlar.

Görsel İletişim Tasarımı,
Muhasebe ve Denetim ile
İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim (e-MBA)
Yüksek Lisans Programlarına başvurular aşağıda belirtilen link'den On-Line yapılmaktadır.

Online Kayıt

Diğer Bilgi:

Eğitim dili İngilizce olan programlara başvurular Maslak Kampüsü'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, Türkçe programlara aşağıdaki linkten On-line olarak yapılmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün lisansüstü dersleri Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde yürütülmektedir.