Doç. Ayşe Günay

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Ofis No:157
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 - 6201
E-Posta:ayse.gunay@isikun.edu.tr