Attila Selçuk Uzun

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Bordro ve Özlük İşleri Müdürü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:attila.uzunisikun.edu.tr