Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayar Laboratuvarı

Bu laboratuvar bilgisayar destekli çizim dersinde, mühendislikte hesaplamalı yöntemler dersinde ve diğer derslerin tasarım ödevlerinde kullanılmaktadır. Laboratuvarda 25 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayarların tamamında MATLAB ve Solidworks yazılımları yüklüdür. Bu bilgisayarların özellikleri şu şekildedir:
Intel Core 2 CPU 3 GHz , 3 GB RAM ve 320 GB HDD.

This laboratory is being used for computer aided drawing course, computational methods in engineering course and design assignments of other courses. There are 25 computers which all includes MATLAB and Solidworks softwares. The computers in this lab. have following specifications:
Intel Core 2 CPU 3 GHz , 3 GB RAM ve 320 GB HDD.

İlgili Dosyalar