Kapat

Yüksek Lisans Programı: Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması (YAEM)

Geri

Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü' nde sunulan (IŞIKIE) Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programı:

 • Ülkemizde gerçekleştirilen üretim ve servis sektöründeki faaliyetler, Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması bilim alanlarındaki kantitatif teknik ve yöntemlerin kullanılarak etkin ve verimli kılınmasına ihtiyaç duymaktadır. Program, bu alanda Yüksek Lisans seviyesinde insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. • Gene aynı alanlarda oluşan global ölçekte problemlere yönelik yüksek lisans tezleri, yayınlar, araştırma projeleri ve sektör işbirlikleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

Programla İlgili Bilgiler: 

• Endüstri Mühendisliği-Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programı 2008 - 2009 Bahar yarıyılında başlamış ve halen Maslak Kampusü'nde yürütülmektedir. 
• Dersler, haftaiçi akşamları saat 18:00 - 21.00 ve haftasonu gündüz 9:00-18:00 saatlerinde yapılmaktadır. 
• Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programı tezli ya da tezsiz 2 farklı seçenekle tamamlanabilir. 
• Programın tezli seçeneğinin ders yükü; kredisiz bir seminer dersi, en az 21 kredi ders ve Yüksek Lisans Tezi'nden oluşur. 
• Programın tezsiz seçeneğinin resmi ders yükü 30 kredi ders ve bir Yüksek Lisans Projesi'nden oluşur. 
• Yine akademik danışmanın onayı ile Tezli Yüksek Lisans' ta en çok 6 kredi saatlik, Tezsiz Yüksek Lisans' ta en çok 9 kredi saatlik ders yükü Endüstri Mühendisliği ileri düzey lisans derslerinden alınabilir. 
• Endüstri Mühendisliği lisans bilgi seviyesi yeterli olmayan adayların bilimsel hazırlık programına katılması gerekebilir. 
• Eğitim-öğretim dili (bütün dersler ve tez çalışmaları) İngilizce' dir. 
• Bir yüksek lisans programına devam eden öğrencinin lisans öğrencisi iken aldığı ve bir diploma için kullanılmamış olan devam ettiği lisansüstü programa ait derslerin tamamı danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile devam ettiği lisansüstü programa sayılabilir. 

Burs Olanakları ve Öğrenim Ücretleri: 
• Öğrenciler kabul aşamasında geçmiş akademik başarı durumlarına göre öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan burslardan yararlanabilirler. 
• Güncel başvuru ve eğitim ücretleri hakkında Enstitü sayfasından bilgi alınabilir. 
• Işık Lisesi mezunları ile Işık Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü mezunlarına,-uzaktan eğitim programları hariç- öğretim ücretlerinden % 25 oranında indirim yapılır.