Endüstri Mühendisliği

Çift Anadal Programları


Kendi lisans programında, başvuru döneminden önce yer alan tüm dersleri başarmış ve en az 3.25 genel not ortalaması sağlayarak anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20'de bulunan öğrenciler en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında ÇAP programına başvurabilirler. Öğrencilere, öğrenimlerinin herhangi bir anında ÇAP programından çekilmesine ve asıl programına dönmesine izin verilebilir. Programın gereklerini yerine getiren öğrenciler mezuniyet sırasında iki diploma alırlar.

IŞIKIE Çift Ana Dal'da alacağınız dersleri görebilmek için kendi anadal programınızın bağlantısına tıklayınız.

İlgili Dosyalar