Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programının amacı öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplininin kuramsal ve pratik temelleri üzerine sağlam bir eğitim vermektir. Programda Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temel alanlarına yönelik dersler yeralmakta, özellikle İletişim, Elektronik, İşaretler ve Sistemler, İşaret ve Görüntü İşleme konularına ağırlık verilmektedir. Bu alanlara yönelik olarak, öğrencilere gerek endüstri gerekse lisansüstü çalışmalarında bilgi ve mesleki beceri kazandırmak için, güncel konulu çok sayıda seçimli ders sunulmakta, öğrencilerin modern mühendislik araçlarını tanımalarını ve doğru kullanmalarını sağlayacak, modern laboratuvarlarda yürütülen uygulamalı derslere programda yer verilmektedir. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında, programda yer alan Proje dersi kapsamında uygulamalı bir mühendislik projesinin tasarımı ve geliştirilmesini gerçekleştirirler. Programda ayrıca dengeli bir sayıda yeralan tamamlayıcı ve sosyal içerikli seçimli derslerle öğrencilerin disiplinler arası ve entellektüel bir formasyon kazanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Program Eğitim Amaçları

 1. Elektrik-Elektronik mühendisliği ve ilgili temel bilim alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olarak, bu alanlarda sorumluluk alabilen,
 2. Kazandığı teknik olgunluk sayesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarda tasarım ve uygulama alanlarında üretken ve başarılı bir mühendislik kariyeri yapabilen,
 3. Bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, yenilikleri izleyen ve lisansüstü çalışmalarda yer alan,
 4. Kendi başına öğrenebilen, takım içinde, farklı disiplinlerden kişilerle ve disiplinler arası projelerde çalışabilen,
 5. Mesleki ve etik sorumluluk taşıyan, yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilen, mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevre boyutlarının bilincinde olarak toplumsal sorumluluk alan mühendisler yetiştirmektir.

Program Çıktıları

 1. Matematik (cebir, diferansiyel, integral ve olasılık), fen bilimleri (fizik ve kimya) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama ve benzetim) temellerini kavrama,
 2. Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini elektrik-elektronik mühendisliği problemlerine uygulama yeteneği,
 3. Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanıma; mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda çevre, güvenlik ve sağlık etkilerini değerlendirebilme; yenilikçi ve girişimci bilince, sürdürebilir kalkınma ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olma,
 4. Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama,
 5. Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği,
 6. Karmaşık mühendislik projeleri kapsamında elektrik ve elektronik ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneği,
 7. Elektrik-elektronik uygulamalarına yönelik sistem ve süreçleri analiz etme, değerlendirme, karmaşık sistemleri ve sistem bileşenlerini gerçekçi kısıtlar altında isterleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve entegre etme yeteneği,
 8. Disiplin içi ve disiplinler arası projelerde takım içerisinde çalışabilme, bireysel sorumluluk alabilme, iş hayatındaki uygulamalar ve proje yönetimi hakkında bilgi sahibi olma,
 9. Bilgi ve görüşlerini, Türkçe ve İngilizce olarak yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin aktarabilme yeteneği,
 10. Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanıma ve bu eğitime katılma yönelimi,
 11. Mühendislik uygulamaları için gereken donanım ve yazılım tabanlı modelleme, benzetim, tasarım ve iletişim araçlarını kullanma yeteneği,

İlgili Dosyalar