Kapat

Yazılım Mühendisliği Yan Dal

Geri

YazılımMühendisliği Yan Dal Programı*
Ders Kod Ders Adı Kredi
CSE 101 Programlamaya Giriş
4
CSE 201
Nesne Yönelimli Programlama
3
CSE 202
Veri Yapıları ve Algoritmalar
4
CSE 322
Veritabanı Sistemleri
4
CSE 400
Yazılım Mühendisliği
4
Toplam 22

* Yandal programındaki derslerden kendi anadal programında saydırdığı ders/dersler varsa, eksik kalan yandal programı kredisi herhangi bir CSE kodlu ders ile tamamlanır