Bilgisayar Mühendisliği Yan Dal

Bilgisayar Mühendisliği Yan Dal

2013-2014 Akademik Yılında Uygulanmaya Başlayan
Bilgisayar Mühendisliği Yan Dal Programı
Önşart Ders Kod Ders Adı Kredi (T+P+L)
  MATH 142
Ayrık Matematik
3+1+0
CSE111* Fundamentals of Programming 3+0+2
CSE111 CSE112** Object Oriented Programming 2+0+2
CSE112 CSE202 Data Structures and Algorithms
3+1+2
  EE240
Logic Design
3+1+0
CSE202 ve MATH142 CSE312
Analysis of Algorithms
3+1+0
EE240 CSE341
Computer Organization
3+1+0
Toplam 20+5+6=23

* Yan dal programındaki öğrenciler için CSE101 dersi ile eşdeğerdir.
** Yan dal programındaki öğrenciler için CSE203 dersi ile eşdeğerdir.

İlgili Dosyalar