Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği Öğrencileri

Biyomedikal Mühendisliği Öğrencileri

Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri'nin ÇAP için alması gereken dersler
Önşart Kod Dersin Adı Kredi(T+P+L)
CSE202 Data Structures and Algorithms 3+1+2
CSE222 Database Systems 3+1+2
CSE252 Human Computer Interaction 3+0+0
  MATH142 Discrete Mathematics 3+1+0
  EE240 Logic Design 3+1+0
EE240 (eş) EE242 Logic Design Lab 0+0+2
MATH230 IE256 Engineering Statistics 3+0+0
CSE202 ve MATH142 CSE312 Analysis of Algorithms 3+1+0
EE240 CSE341 Computer Organization 3+1+0
CSE202 SE301 Software Engineering 3+0+2
CSE112 CSE332 Operating Systems 3+1+0
Öğr.Üyesi. CSE334 Computer Networks 3+0+0
CSE312 CSE340 Distributed Computing 3+0+0
  CSE390 Industrial Training II 0+0+0
  CSE_D2-I Departmental Elective 3+0+0
  CSE_D2-II Departmental Elective 3+0+0
  CSE_D2-III Departmental Elective 3+0+0
  CSE_D2-IV Departmental Elective 3+0+0
  CSE_D2-V Departmental Elective 3+0+0
CSE312 ve son sınıf CSE490 Project 0+0+8
Toplam Kredi  51+7+16=59

İlgili Dosyalar