Kapat

Bilgisayar Mühendisliği

Geri

Bilgisayar Mühendisliği Programımız 30,09,2021 tarihine kadar MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Temmuz 2016 itibariyle mezunlarımızın diplomalarında Avrupa Mühendislik Programları Akreditasyonu olan EUR-ACE® etiketi yer alacaktır. http://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2016.shtm

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öz Görevi

"Yazılım ve bilgisayar mühendisliği alanında temel bilgi ve yetkinlikleri kazanmış (BÖ1); gelişen yenilikleri ve sektörel gerekleri takip edip kendini geliştirebilen iyi mühendisler yetiştirmektir (BÖ2)."

 • Bilgisayar Mühendisliği Programı Eğitim Amaç ve Çıktıları

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde iki dalda program yürütülmektedir. 

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'de lisansüstü düzeyde ise Yüksek Lisans ve Doktora programları vardır.

  Lisansüstü öğrencileri, bölümde konusunda uzman öğretim üyelerince yürütülen
  • Doğal dil işleme,
  • Veri madenciliği,
  • Bilgi güvenliği,
  • Görüntü işleme,
  • Bilgisayar görmesi,
  • Bilgisayar ağları,
  • Bilgisayar eğitimi
  konularındaki araştırma faaliyetlerinde yer alma fırsatı bulurlar.

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü çift anadal programları ve yandal programları da yürütmektedir.

  Aşağıdaki programlardaki öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği programında çift anadal yapabilirler.
  Ayrıca aşağıdaki yandal programları yürülmektedir.
  Bilgisayar mühendisliği Bölümü araştırmada aktif genç bir öğretim kadrosuna sahiptir. Bilgisayar mühendisliği öğretim üyeleri TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler dahil birçok araştırma projeleri yürütmektedirler.