Kapat

Projeler

Geri

Araştırma Ödülleri

Özlem Kayhan Pusane

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına Katılımı Özendirme Ödülü (2010)

Araştırma Projeleri

Proje yürütücüsü: Özlem Kayhan Pusane

Proje başlığı: Dış Politikada Değişim Süreci: Türkiye'nin Kuzey Irak Politikası Örneği

Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK

Türü: Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (3501)

Bütçe: 46,242.44

Süre: 2014-2016

Proje yürütücüsü: Ödül Celep

Proje başlığı: Türkiye'deki Siyasi Partilerde Parti İçi Demokrasinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (Comparative Analysis of Intra-Party Democracy in the Political Parties of Turkey)

Destekleyen kuruluş: Işık Üniversitesi

Bütçe: 17,200 TL

Süre: 2013-2015

Proje yürütücüsü: Özlem Kayhan Pusane

Proje başlığı: When Battlefield Success Leads to Effective Counterinsurgency: Searching for a Cross-Regional Theory [Askeri Başarı Teröre Karşı Ne Zaman Etkili Mücadele Sağlar: Bölgelerarası Bir Kuram Arayışı]

Destekleyen kuruluş: Avrupa Birliği 7. Çerçeve projesi

Türü: Marie Curie Uluslararası Yeniden Entegrasyon Hibesi,

Bütçe: €100,000

Süre: 2010-2014

Proje yürütücüsü: Seda Demiralp

Proje başlığı: İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve Mevduat Bankaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK

Türü: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)

Bütçe: 40,000 TL

Süre: 2011-2012

Proje yürütücüsü: Salih Bıçakcı

Proje başlığı: Azerbeycan ve Türkiye'de Bir Değişim ve Modernleşme Aracı Olarak Siyasi Karikatür

Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK

Türü: Hızlı Destek Programı

Bütçe: 16,500 TL

Süre: 2007-2008

Işık Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonu (BAP) tarafından desteklenen projeler

  • Salih Bıçakcı
    Ulusal Bilgi Güvenliği ve Siber Tehditler, 2009-2010
  • Ödül Celep ve Rabia Karakaya Polat
    2007 Genel Seçimlerinde Siyasi Partilerin İdeolojik Konumlandırılması', 2007-2009
  • Salih Bıçakcı ve Rabia Karakaya Polat
    Azerbeycan ve Türkiye'de Bir Değişim ve Modernleşme Aracı Olarak Siyasi Karikatür, 2006-2008