Ders Programı

BİRİNCİ YARIYIL (FRESHMAN)
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) Saatler Kredi Grup Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) Saatler Kredi Grup
POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş 3+0+0 3 6 SS MAN 102 Yönetim İlkeleri 3+0+0 3 6 SS
ECO 101 İktisada Giriş I 3+0+0 3 6 SS ECO 102 İktisada Giriş II 3+0+0 3 6 SS
MATH 103 Matematik I 3+0+0 3 5 S MATH 104 Matematik II 3+0+0 3 5 S
ENG 101 İngilizce I 3+0+0 3 5 L ENG 102 İngilizce II 3+0+0 3 5 L
MAN 231 Hukuka Giriş 3+0+0 3 5 D1 MAN 232 İşletme Hukuku 3+0+0 3 5 D1
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
Dönem Kredileri 17 29 Dönem Kredileri 17 29
İKİNCİ YIL (SOPHOMORE)
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) Saatler Kredi Grup Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) Saatler Kredi Grup
ECO 201 Mikro İktisat 3+0+0 3 6 D1 ECO 202 Makro İktisat 3+0+0 3 6 D1
MAN 211 Finansal Muhasebe 3+0+0 3 6 D1 MAN 202 Uluslararası İşletme 3+0+0 3 6 D1
MATH 235 Ekonomi ve İdari Bilimler için İstatistik I 3+0+0 3 5 S Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3+0+0 3 6 C
IT 105 Bilgisayar Okuryazarlığı 3+0+0 1 2 S HSS 140 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 3 5 H
HSS Seçmeli 3+0+0 3 5 H HSS Seçmeli 3+0+0 3 5 H
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
ENG 214 Ekonomi ve İşletme için İngilizce 3+0+0 3 5 L
Dönem Kredileri 18 31 Dönem Kredileri 17 30
ÜÇÜNCÜ YIL (JUNIOR)
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) Saatler Kredi Grup Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) Saatler Kredi Grup
MAN 321 Finansal Yönetim 3+0+0 3 6 D1 MAN 326 Risk Yönetimi ve Sigorta 3+0+0 3 6 D1
ECO 316 Küresel İktisadi Sorunlar 3+0+0 3 6 D1 MAN 387 Taşımacılık Yönetimi 3+0+0 3 6 D1
MAN 441 Uluslararası Pazarlama 3+0+0 3 6 D1 MAN 445 Dış Ticaret Yönetimi 3+0+0 3 6 D1
Bölüm Seçmeli Dersi 3+0+0 3 6 D2 Bölüm Seçmeli Dersi 3+0+0 3 6 D2
Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3+0+0 3 6 C Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3+0+0 3 6 C
Serbest Seçmeli Dersi 3+0+0 3 5 F
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 18 35
DÖRDÜNCÜ YIL (SENIOR)
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) Saatler Kredi Grup Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) Saatler Kredi Grup
MAN 468 Çokuluslu Şirketlerin StratejikYönetimi 3+0+0 3 6 D1 MAN 473 Proje Yönetimi 3+0+0 3 7 D1
MAN 422 Uluslararası Finans 3+0+0 3 6 D1 MAN 457 Dış Ticaret Finansmanı 3+0+0 3 5 D1
Bölüm Seçmeli Dersi 3+0+0 3 6 D2 Bölüm Seçmeli Dersi 3+0+0 3 6 D2
Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3+0+0 3 6 C Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3+0+0 3 6 C
Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3+0+0 3 6 C Serbest Seçmeli Dersi 3+0+0 3 5 F
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 15 29
TOPLAM KREDİ = 132 (243 ECTS)
D2 Bölüm Seçmeli Dersleri Saatler Kredi ECTS
MAN 301 Endüstriyel İlişkiler 3+0+0 3 6
MAN 304 Dağıtım Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 3 6
MAN 308 Lojistik Planlaması ve Modelleme 3+0+0 3 6
MAN 322 İşletme Finansı 3+0+0 3 6
MAN 331 Örgütsel Davranış 3+0+0 3 6
MAN 331 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 3 6
MAN 342 Yeni Ürün Geliştirme 3+0+0 3 6
MAN 362 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 6
MAN 409 İleri Muhasebe 3+0+0 3 6
MAN 412 Portföy Yönetimi 3+0+0 3 6
MAN 414 Finansal Tablolar Analizi 3+0+0 3 6
MAN 424 Finansal Modelleme 3+0+0 3 6
MAN 432 Satış Yönetimi 3+0+0 3 6
MAN 443 E-Ticaret 3+0+0 3 6
MAN 444 Tüketici Davranışları 3+0+0 3 6
MAN 446 Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilirlik 3+0+0 3 6
MAN 448 Dijital Pazarlama 3+0+0 3 6
MAN 453 Envanter Yönetimi 3+0+0 3 6
MAN 459 Gayrimenkul Finansmanı 3+0+0 3 6
MAN 465 İnovasyon ve Girişimcilik 3+0+0 3 6
C Tamamlayıcı Seçmeli Dersler Hours Credit ECTS
Tüm Fakülte Dersleri 3+0+0 3
Ders Tanımları

İlgili Dosyalar