Ders Programı

BİRİNCİ YIL (FRESHMAN)
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
POLS 101T Siyaset Bilimine Giriş 3 6 D1 MAN 102T Yönetim İlkeleri 3 6 D1
ECO 101T İktisada Giriş I 3 6 SS ECO 102T İktisada Giriş II 3 6 SS
MATH 103T Matematik I 3 5 S MATH 104T Matematik II 3 5 S
İNG101T İngilizce I 3 5 L İNG 102T İngilizce II 3 5 L
MAN231T Hukuka Giriş 3 5 D1 MAN232 T İşletme Hukuku 3 5 D1
TUR 101 Türkçe I 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2 2 H
Dönem Kredileri 17 29 Dönem Kredileri 17 29
İKİNCİ YIL (SOPHOMORE)
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
ECO 201T Mikro Ekonomi 3 6 D1 ECO 202T Makro Ekonomi 3 6 D1
MAN 211T Finansal Muhasebe 3 6 D1 MAN 212T Yönetim Muhasebesi 3 6 D1
MATH 235T Ekonomi ve İdari Bilimler için İstatistik I 3 5 S MATH 236T Ekonomi ve İdari Bilimler için İstatistik II 3 5 D1
IT 105T Bilgisayar Okuryazarlığı 1 2 S HSS 140T Sosyolojiye Giriş 3 5 H
HSS 101T Medeniyetler Tarihi I 3 5 H Sosyal Seçmeli 3 5 H
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarih II 2 2 H
Dönem Kredileri 15 26 Dönem Kredileri 17 29
ÜÇÜNCÜ YIL(JUNIOR)
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
MAN 321T Finansal Yönetim 3 6 D1 MAN 322T İşletme Finansı 3 6 D1
MAN 331T Örgütsel Davranış 3 6 D1 MAN 332T İnsan Kaynakları Yönetimi 3 6 D1
MAN 341T Pazarlama İlkeleri 3 6 D1 MAN 342T Yeni Ürün Geliştirme 3 6 D1
MAN 351T Üretim Yönetimi 3 6 D1 MAN 362T Araştırma Yöntemleri 3 6 D1
Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 C Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2
Sosyal Seçmeli 3 5 H
Dönem Kredileri 18 35 Dönem Kredileri 15 30
DÖRDÜNCÜ YIL(SENIOR)
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
MAN 401T İş Etiği 3 6 D1 MAN 473T İşletmelerde Proje Yönetimi 3 7 D1
Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C
Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C
Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2 Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2
Serbest Seçmeli Dersi 3 5 F Serbest Seçmeli Dersi 3 5 F
Dönem Kredileri 15 29 Dönem Kredileri 15 30
TOPLAM KREDİ= 129 (237 ECTS)
D2 Bölüm Seçmeli Dersleri Saatler Kredi
MAN 301T Endüstriyel İlişkilerT 3+0+0 3
MAN 304T Dağıtım Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 3
MAN 326T Risk Yönetimi ve Sigorta 3+0+0 3
MAN 387T Taşımacılık Yönetimi 3+0+0 3
MAN 404T Kurumsal Sosyal Sorumluluk 3+0+0 3
MAN 409T İleri Muhasebe 3+0+0 3
MAN 412T Portföy Yönetimi 3+0+0 3
MAN 414T Finansal Tablolar Analizi 3+0+0 3
MAN 422T Uluslararası Finans 3+0+0 3
MAN 424T Finansal Modelleme 3+0+0 3
MAN 432T Satış Yönetimi 3+0+0 3
MAN 443T E-Ticaret 3+0+0 3
MAN 444T Tüketici Davranışları 3+0+0 3
MAN 445T Dış Ticaret Yönetimi 3+0+0 3
MAN 446T Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilirlik 3+0+0 3
MAN 448T Dijital Pazarlama 3+0+0 3
MAN 457T Dış Ticaret Finansmanı 3+0+0 3
MAN 459T Gayrimenkul Finansmanı 3+0+0 3
MAN 465T İnovasyon ve Girişimcilik 3+0+0 3
MAN 468T Çok Uluslu Şirketlerin Stratejik Yönetimi 3+0+0 3
C Tamamlayıcı Seçmeli Dersler Hours Credit
Danışman onayıyla tüm fakülte dersleri 3+0+0 3
Ders Tanımları

İlgili Dosyalar