Araştırma ve Projeler

Araştırma ve Projeler

 

Prof. Dr. Gülden Güvenç:

1) "Urfa İlinde iki kuşaktan kadın/erkek aile üyelerinin aile içi ilişkilere dair temsilleri ve benlik-algıları: 10 yıllık bir aradan sonra anlatıların izlenmesi". Prof.Dr. Serpil Altuntek (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta)ile Haziran 2014 yılından itibaren
yürütülen araştırma.

2) "Ataerkilliğin Psikolojisi: Uyum ve Direnç sorunsalına Yeni Yaklaşımlar". 19-23 Nisan 2015 yılında Amerika-New Mexico'da Santa Fe İleri Araştırmalar Okulunda 10 farklı ülkeden katılan araştırmacılarla birlikte gerçekleştirilecek bir kitap projesine Eylül 2014 tarihinde davet edildim. Organizatörler: Prof.Holly Mathews ve Prof. Adriana Manago.İlgili Dosyalar