Kapat

Matematik Bölümü

Geri

Matematik Bölümü'nün misyonu; araştırma yapmak, iyi bir matematik lisans programı oluşturmak ve Işık Üniversitesi'ndeki lisans öğrencilerininin kariyerinin temelini oluşturacak yüksek kaliteli eğitimi sağlamaktır.

Matematik Bölümü, Matematik ve Matematik Mühendisliği lisans derecelerini verdiği iki lisans programı yürütmektedir. Matematik Programı, matematiksel teorinin ağırlıklı olduğu bir program sunar ve öğrencileri matematiksel temelli kariyer için hazırlar. Matematik Mühendisliği programı öğrencilere, fen ve mühendislik uygulamalarında vazgeçilmez olan matematiğin değişik dallarında genel bilgileri edinme ve matematiksel modelleme ve hesaplamaya yardımcı olarak bilgisayar kullanımında beceri kazanma fırsatını sunar.

Her iki programın ortak yanları vardır. Her bir programın, değişik dersler arasından seçilebilen serbest ve tamamlayıcı seçimli dersleri mevcuttur. Bu özellikler öğrenciye kendi programını oluşturma serbestliği verir. Bütün programlar öğrencilerin hesap becerilerini, eleştirel düşünce ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Öğretim üyeleri, uygulamalı matematik de dahil olmak üzere matematiksel bilimlerle ilgilidir, gerçek yaşamdaki fen ve mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan matematiksel modelleri ve sayısal teknikleri geliştirmek için araştırma yapar.

Matematik ve Matematik Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak için sırası ile 130 ve 136 kredilik dersin tamamlanması gereklidir.

Matematik Bölümü, birçok anadal ve yandal programları önermektedir. Çift anadal önerilen diğer programlar:

  • Bilgisayar mühendisliği
  • Elektronik mühendisliği
  • Endüstri mühendisliği
  • Enformasyon teknolojileri
  • Fizik

Yandal önerilen diğer programlar:

  • Bilgisayar mühendisliği
  • Elektronik mühendisliği
  • Endüstri mühendisliği
  • Enformasyon teknolojileri
  • Fizik