Kapat

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Geri

İnsan ve Toplum Bilimleri (Humanities and Social Sciences) Bölümü, isminden de anlaşılabileceği gibi "insanı" ve "toplumu" ilgilendiren hemen her konuda "sosyal bilimler", "beşeri bilimler", "felsefe" ve "sanat" perspektifinden çalışmalar yapan bir bölümdür.

Günümüzde iş alanları ve meslekler arasındaki sınırlar ortadan kalkmaya başlamış; her alanda çok yönlü bakış açısına ve entellektüel bilgi donanımına ihtiyaç doğmuştur.

İnsan ve Toplum Bilimleri (Humanities and Social Sciences) Bölümü yenilikçi eğitim anlayışıyla kamu ve özel sektörün her gün değişen beklentilerine cevap verebilen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, bilim ve teknoloji, felsefe, sanat tarihi ve kültürel çalışmalar alanlarında gelişime açık, disiplinler arası yorum yapabilen ve çözüm geliştirebilen mezunlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Programa, "Eşit Ağırlık (EA)" puanıyla alınan öğrenciler, ikinci yılın sonunda ilgi alanları ve uzmanlaşmak istedikleri konulara göre iki ayrı dal arasında seçim yapma şansına sahiptir; "Bilim, Teknoloji ve Toplum" ve "Kültür, Sanat ve Toplum".

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü aynı zamanda, üniversitenin tüm fakültelerine ve bölümlerine, İnsan ve Toplum Bilimi (HSS), Bilim-Teknoloji ve Toplum (STS), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (HIST) ve Türkçe (TUR) alanlarında seçmeli ve zorunlu dersleri de açmaktadır.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK!

Işık Üniversitesi'nde beş fakülteden biri olan Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak 2007 yılında açılan program, ülkemizde bu alandaki ilk ve tek lisans programı olma özelliğini taşımaktadır.

Bilim, Teknoloji ve Toplum Dalı

Sanat, Kültür ve Toplum Dalı