İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakültemizin hedefi, günümüzün değişen ekonomik, sosyal ve siyasal ortamında, geleceğe uyum sağlayabilecek, geleceği şekillendirecek doğru stratejik kararları verebilecek mezunları yetiştirmektir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, öğrencilerini günümüzün ve yarının sorunlarına etkin çözümler getirebilme ve değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatarak yetiştirmeyi; onlara bağımsız düşünme yeteneği kazandırmayı; yaratıcılık, dinamizm ve özgüven aşılamayı ilke olarak benimsemiştir.

Fakültemiz bünyesinde İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere üç bölüm ve İşletme (Türkçe ve İngilizce), Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi olmak üzere sekiz program bulunmaktadır. Sadece İşletme programında İngilizce İşletme ve Türkçe İşletme eğitimi bulunmaktadır. Diğer programlarımızın eğitim dili İngilizce'dir. Öğrencilerimiz, ilk yılda ortak eğitim görmekte; ikinci yılda farklılaşma başlamakta ve son iki yılda ise, eğitimlerini ağırlıklı olarak alanlarına uygun program dersleri alarak sürdürmektedirler. Bu aşamada ve daha sonraki dönemlerde isterlerse yatay geçiş kuralları içinde program değiştirebilmektedirler. Özetle öğrenciler daha geniş bir alanda başlayıp özel alanlarına doğru yönelmektedirler.

Işık Üniversitesi'nin yaratıcılığa önem veren eğitim felsefesinin doğrultusunda, Fakültemiz öğrencilerimize zorunlu temel derslerin yanı sıra, çok sayıda seçmeli ders alma imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimiz bu sayede ilgi alanlarına göre değişik seçmeli dersler alarak kendi eğitimlerini kendileri biçimlendirerek, çok-disiplinli bir eğitime kavuşmaktadırlar. Fakültemiz öğrencileri çift anadal ve yandal eğitimi alma olanağına da sahiptir ve özellikle öğrenciler yandal sertifikası almaları için teşvik edilmektedir.

Bütün bunların ötesinde, Üniversitemizin tüm diğer fakülte ve bölümlerinde olduğu gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de öğrencilerini, Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve çağdaş kimlikli, akademik ve etik değerlere sahip çalışkan birer insan olarak Türkiye ve dünyaya kazandırma amacı taşımaktadır.

DEKAN

Prof. Dr. Mehmet Kaytaz


KÜNYE

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Mehmet Kaytaz
Prof. Dr. Mehmet Emin Karaaslan
Prof. Dr. Toker Dereli

Tüm liste

İLETİŞİM
Telefon:444 07 99 - 71 01
Faks:0 216 710 28 79
Fakülte Sekreteri:Zeynep Kandıra
E-Posta:zeynep.kandiraisikun.edu.tr

İlgili Dosyalar