Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

'Işık'lı Bir Gelecek' ilkesi öncülüğünde aydın ve çağdaş toplumun gençlerini yetiştirmek misyonuyla 1996 yılında kurulan Işık Üniversitesi, 132 yıllık bir kültürel birikim geleneği temelinde Feyziye Mektepleri Vakfı, Işık Okulları'nın bir kurumu olarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 'Geçmişten-Geleceğe'  Işık tutan Üniversitenin dinamik Fakültelerinden Güzel Sanatlar Fakültesi, 2007 yılında üniversiteyi taçlandırmış; bilim ve teknolojik değerleri, bünyesinde sentezleyerek sanat ve tasarım alanında bir rol model olmuştur.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi; "Görsel Sanatlar", "Görsel İletişim Tasarımı", "İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı", "Moda ve Tekstil Tasarımı" ve "Sinema ve Televizyon" bölümlerinden oluşmakta; bu beş farklı disiplinde, lisans programlarıyla yaratıcı fikirlerin gelişimine öncülük etmektedir. Disiplinlerarası bir yaklaşım vizyonuyla eğitim ve öğretime odaklanan Güzel Sanatlar Fakültesi, öğrencilerinin tercih ettikleri alanlarda yetkinlik kazanmalarının yanı sıra, bölümler arasında çift anadal ve yandal olanaklarıyla mezun olduklarında çok kültürlü ve donanımlı birer birey olarak topluma katılmalarını hedefler. Bireyin önemli bir rol üstlendiği yaratıcılığın ve girişimciliğin gelişimini destekleyen Fakültemizin, Lisans Programlarının içerdiği müfredatla kendi alanlarında uluslararası düzeyde, saygın ve seçkin öğretim kadrosu ile sanat, tasarım ve üretim aşamalarında; öğrencilerin, topluma ve kültüre katkı sunan;  sanat ve tasarım üzerinden sosyo-ekonomik faktörleri okuyabilme gibi, özgün ve artı değerleri keşfetmelerine olanak verir.  Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Anabilim dallarının başkanlıklarının, ufkuyla hazırlanan Lisansüstü programları; bilimsel, kuramsal ve  niteliksel araştırma ve geliştirmeyi hedefleyen çıktılarla bilime katkı sağlar. 

Öğrencilerimize farklı burs olanakları sağlayan kurumumuz yaşam boyu öğrenim bilincine sahip olmalarını hedefler. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, sahip olduğu; atölye, bilgisayar laboratuvarların dışında,  sanat galerileri olanakları (Galeri Işık-İstanbul, Galeri Işık-Şile, Galeri Işık-Teşvikiye) kurumun en değerli ayrıcalık ve farklılıklarından biridir.  Öğrencilerin eğitimleri sürecinde, sanat ve tasarımcılarla buluşabilme imkanı sunan galeriler; aynı oranda kendi ürettiklerini de sergileme olanağına sahip olurlar. Eğitim dili Türkçe olan Fakültemizin, tüm bölümlerinde 'isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı' eğitimi alabilirler.  Ayrıca Erasmus programları ve uluslararası ikili programlar kapsamında yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görebilme imkanına sahip olmaktadırlar.

Atatürk İlkelerine bağlı, Üçüncü Kuşak üniversite modeli çerçevesinde; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik, spor anlayışını birleştirerek,   katılımcı ve saydam bir yönetişim anlayışla, uluslararası düzeyde donanımlı, yetkin, öz güveni yüksek, eleştirel bakış açısına sahip, doğaya ve insana saygılı 'İyi İnsan'lar yetiştirmek Fakültemizin başlıca ilkeleri arasındadır.


Prof. Dr. Evangelia ŞARLAK

Dekan

Güzel Sanatlar Fakültesi
 
DEKAN V.

Prof. Dr. Evangelia Şarlak


KÜNYE

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Evangelia Şarlak
Prof.Beril Anılanmert
Prof. Meriç Hızal
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çevikayak Yelmi
Doç. Serpil Özker
Doç. Nalan Büker

Tüm liste

İLETİŞİM
Adres:Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul
Telefon:444 07 99
Faks:0 212 286 57 96
E-Posta:gsfisikun.edu.tr

İlgili Dosyalar